އާޒިމާގެ ޕާސްޕޯޓެއް ނުހިފަހައްޓަން: އިމިގްރޭޝަން

ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ދެއްކި ވާހަކަތައް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.


ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، އާޒިމާގެ އިތުރުން ވެސް އެ ދެ ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަަހައްޓާފައިވާ ކަމުގެ އަޑުތައް އިވިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ، ސަރުކާރާ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ނައްތާލަން ރާވާފައިވާ ރޭވުމެއްގެ ތެރެއިން ކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ތުހުމަތު ކުރެއްވި އެވެ.

އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރު މުހައްމަދު އަހުމަދު ހުސައިން (ހަނަފީ) މިއަދު ވިދާޅުވީ އާޒިމާގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެފަދަ އަމުރެއް މިހާތަނަށް އިމިގްރޭޝަނަށް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަނީ، ކޯޓުގެ އަމުރެއް އޮވެގެންނެވެ.

"އެއީ، ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނޫން، އާޒިމާ އަދި އެ [ތުހުމަތުކުރާ ސިޔާސީ] އެހެން ބޭފުޅުންތަކެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ވެސް ހިފަހައްޓާފައެއް ނުވާނެ،" ހަނަފީ ވިދާޅުވި އެވެ.

އާޒިމާ މިހާރު ހުންނެވީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގަ އެވެ.

އާޒިމާގެ މައްޗަށް ވަނީ މަނީ ލޯންޑާ ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ދައުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އުފުލައިފަ އެވެ. އެ ދައުވާކުރީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މަނީ ލޯންޑަރިން އަށް އާޒިމާ އެހީތެރިވެ، އެކަމުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިން ކަމަށް ބުނެ އެވެ. އެ ދައުވާއާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ އާޒިމާއާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

އެ ތަހުގީގަށް އާޒިމާ ފުލުސް އޮފީހަށް ވެސް ހާޒިރުކޮށްފައިވެ އެވެ.

ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގައި ބުނެފައި ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ އިން، އެމަނިކުފާނު މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް އެސްއޯއެފުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާ ކުރުމުން އެ ފައިސާ އިން މަންފާ ހޯއްދަވައި ލޯންޑާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އެމަނިކުފާނު ވަނީ މާފުށީ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.