އައްޑޫގައި އިތުރު 1،500 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ނިންމައިފި

އައްޑޫގައި އިތުރު ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ހައުސިން މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު އާތިފާ އައްޑު އަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގައި ކައުންސިލާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވީ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގެ މި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ 20،000 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން 5،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސޮއި ކުރުމަށް ފްރޭމް އެގްރިމަންޓުގައި އިއްޔެ ސޮއި ވެސް ކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

އަދި އޭގެ އޭގެ ތެރެއިން 1،500 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އައްޑޫގައި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް އެ ޔުނިޓްތައް އަޅާނެ ތަންތަނާއި އެކަމާ ބެހޭ އިތުރު ތަފުސީލެއް ނުދެއްވަ އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މާލެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ސަރަހައްދީ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވަރަށް މުހިއްމު އަމާޒެކެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައި 5.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހައުސިން މަޝްރޫއު ހިންގަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް އައްޑޫގައި ހައުސިން މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގި އެވެ. އެގޮތުން ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ފޭދޫގައި 25 ޔުނިޓް އަޅައި އެތަންތަނުގައި މީހުން މިހާރު އަންނަނީ ދިރި އުޅުމުންނެވެ.

އެކަމަކު ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ހިތަދޫގައި އިމާރާތް ކުރި 264 ފްލެޓާ ހުޅުމީދޫގައި އިމާރާތް ކުރި 48 ފްލެޓްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ހުންނަތާ ހަތަރު އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ އިރު، އެތަންތަން އަދި ހުރީ ދިރިއުޅެން ދޫނުކުރެވި އެވެ. ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ހިތަދު އާއި ހުޅުމީދޫގެ ފްލެޓްތައް ދޫނުކުރެވި ލަސްވަނީ އެ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ދޭން ކުރާ މަސައްކަތް އަދި ނުނިމެތީ އެވެ.

އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު އާފިތާ މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ދެ މަހެއްހާ ދުވަސްތެރޭ މަސައްކަތް ނިންމައިލެވޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެއްވޭ ކަމަށެވެ.

ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ފޭދޫގައި އިތުރު 100 ފްލެޓް އަޅަން ވެސް ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އަދި ކޮންޓްރެކްޓަ ފައިނޭންސް އުސޫލުގެ އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން 2017 ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަމަށް ވެސް ހުޅުވައިލި އެވެ. އެކަމަކި ފަހުން އެ މަޝްރޫއާ ބެހޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ސަރުކާރުން ނުދައްކަ އެވެ.