ރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ 800 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކަރަންޓީނަށް

ރަށް ރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ 800 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކަރަންޓީނަށް ފޮނުވާފައިވާ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އޭނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެކި ބޭނުންތަކުގައި އައިސް އުޅެނިކޮށް މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކުރުމާ ގުޅިގެން ތާށިވި މީހުންގެ ތެރެއިން 830 މީހުން މިހާރު ކަރަންޓީނަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން މަދުވެގެން 1،800 މީހުން ރަށަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ކަރަންޓީނަށް ފޮނުވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަރުކާރުން ނިންމާފައި ވަނީ މާލޭގައި ތާށިވެފައިތިބި މީހުން ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ކަރަންޓީން ކުރުމަށެވެ. އެކަމަށް ހަތް ރިސޯޓެއް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. އެއީ، އައްޑޫ ހެރަތެރެ އާއި ދ. އިރުވެލި ރިސޯޓްގެ އިތުރުން ޅ. ފުށިފަރު ރިސޯޓާއި ރ. ފުރަވެރި ރިސޯޓާއި ހދ. ހޮނޑާފުއްޓާއި ފ. ފިލިތެޔޮ އަދި މ. މެދުފުއްޓެވެ.

އެ ރިސޯޓުތަކުގައި 14 ދުވަހު ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ފަހު ކޮވިޑް-19 އަށް ކުރާ ޓެސްޓް ނެގެޓިވްވުމުން އެ މީހެއްގެ ރަށަށް ސަރުކާރުން އެ މީހަކު ފޮނުވައިދޭނެ އެވެ.

މާލެއިން ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހެއް ފެނުމާ އެކު މިދިޔަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ވަނީ ލޮކްޑައުންކޮށްފަ އެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެކި ބޭނުންތަކުގައި މާލެ އައިސް ތިބި ގިނަ ބަޔަކު ތާށިވެ އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ހާލުގައި ޖެހުނެ އެވެ. އެ މީހުންގެ ކެއުމާއި ހުރުމުގެ ކަންކަން ސަރުކާރުން އަންނަނީ ބަލަހައްޓަމުންނެވެ.

އެގޮތަށް ރަށްރަށަށް ނުދެވިގެން 5،000 މީހުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވަނީ ކުރިން ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައި އަތޮޅުތެރެ އަށް މީހުންނަށް ފުރޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ. އެ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްކަން ދޭނީ އާސަންދަ އާއި އެންސްޕާގެ އެހީގައި ބޭސްފަރުވާ އަށް މާލެ އައިސް އެނބުރި ރަށަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި ތިބި މީހުންނަށެވެ.