ޝާހީ ކައިވެނި: ހެރީ އާއި މޭގަން ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި

ލަންޑަން (މެއި 19) - ލަންޑަނުގެ ވިންޑްސާ ގަނޑުވަރުގެ ސެއިންޓް ޖޯޖް ޗަޕެލްގައި ބޭއްވި ކުލަގަދަ ހަފުލާއެއްގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އެމެރިކާގެ ޓީވީ ތަރި މޭގަން މޭކްލް މިއަދު ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި އެވެ.


ދުނިޔޭގެ އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ބަލަމުން ދިޔަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެރީ އާއި މޭގަންގެ ކައިވެނިކޮށްދެއްވީ ކެންޓެބަރީގެ އާޗްބިޝޮޕް ޖަސްޓިން ވެލްބީ އެވެ. ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެރީގެ 92 އަހަރުގެ މާމާފުޅު އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތު އަދި އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން ޕްރިންސް ފިލިޕް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މޭކްލް ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކައިވެނީގެ ވައުދާއި އަނގޮޓި އެއްބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކު ބަދަލު ކުރެއްވީ ޖޯޖް ޗަޕަލްގައި ތިބި 600 މެހެމާނުންގެ ހާޒިރުގަ އެވެ. ކައިވެންޏަށް ފަހު ހެރީ އާއި މޭގަން އަށް މުޚާތަބް ކުރާނީ ޑިއުކް އަދި ޑަޗަސް އޮފް ސަސެކްސްގެ ނަމުންނެވެ.

ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި މަޝްހޫރު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެލްޓަން ޖޯން، ހޮލީވުޑުގެ ތަރި ޖޯޖް ކްލޫނީ އާއި އަމާލް ކްލޫނީ، ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ޑޭވިޑް ބެކަމް އާއި ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް، ޓެނިސް ތަރި ސެރީނާ ވިލިއަމްސް އަދި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ހުށަހެޅުންތެރިޔާ އޯޕްރާ ވިންފްރީ ހިމެނެ އެވެ.

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މޭކްލް ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިނގިރޭސި ޑިޒައިނަރު ކްލެއާ ވައިޓް ކެލާގެ ޑިޒައިން ކުރި ހުދުކުލައިގެ ވެޑިން ޑްރެސްގައި އުމުރުން 36 އަހަރުގެ މޭގަން ޗަޕަލްގެ އައިސްލްގައި ވަޑައިގެންނެވީ ހެރީގެ ބައްޕާފުޅު ޕްރިންސް ޗާލްސްގެ އަރިހުގަ އެވެ. ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހުމުން މޭގަންގެ ބައްޕާފުޅު ތޯމަސް މާކްލް ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަަވަ އެވެ. މޭގަން ވަޑައިގެންނެވީ މަންމާފުޅު ޑޯރިއާއާ އެކު އެވެ.

ހެރީ ވަޑައިގެންނެވީ ބޭބޭފުޅު ޕްރިންސް ވިލިއަމްގެ އަރިހުގަ އެވެ. ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ތިއްބެވީ ކަޅު ކުލައިގެ އަސްކަރީ ޔުނިފޯމުގަ އެވެ.

ކައިވެންޏަށް ފަހު ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން ވަނީ އަސް ގާޑިޔަލުގައި ވަޑައިގެންފަ އެވެ.