14 hours ago

9

ގާހިރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު ސީސީގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލަން އެ ގައުމުގެ އެކި ސިޓީތަކުގެ މަގުތަކަށް ނުކުތް މީހުންގެ ތެރޭން 74 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.