9 hours ago

2

ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ތައްޔާރުކުރާ ވެކްސިންތަކުގެ އަޖުމަބެލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ އިއްވާ އަޑުތައް ގަދަވުމާ އެކު، ބޮޑު ދެ ކުންފުންޏަކުން އެ އެދުންތަކަށް ބޯލަނބައިފި އެވެ.