20 hours ago

ތެހެރާން (ޖުލައި 17) - އެއްވެސް އިންސާފެއް ނެތި އީރާނާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާތީ އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) އަށް ތެހެރާނުން މައްސަލަ ވައްދައިފި އެވެ.