8 hours ago

2

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 18) - ސްޕޭނުގެ ބާސެލޯނާގައި ބައެއްގެ ގައިގައި ވޭނަކުން ޖައްސާ 13 މީހުން މަރާލާ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމް ކޮށްލި ހާދިސާގެ ޒިންމާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން އުފުލައިފި އެވެ.