4 hours ago

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (އޮގަސްޓް 10) - އެމެރިކާގައި ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ކޮރޯނާވައިރަހަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި އިރު އެ ގައުމުގެ ކޮންމެ 66 މީހުންގެ ތެރޭން އެކަކަށް ބަލިޖެހިއްޖެ އެވެ.