7 hours ago

3

އިންޑޮނީޝިއާގައި މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނިކޮށް ބޮޑު ހަރުފައެއްގެ ބަނޑު ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ މިދިއަ ހޯމަދުވަހު ފެނިއްޖެ އެވެ.