47 minutes ago

ސައޮ ޕޯލޯ (އޮކްޓޯބަރު 23) - އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީން އުފެއްދި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ވެކްސިންގެ ވޮލަންޓިއަރަކު ބްރެޒިލް އިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.