1 hour ago

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 25) - ވައިޓްހައުސްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި މީޑިއާތައް ވަނުން މަނާކޮށްފި އެވެ.