ކޯރަކަށް ފެންވަރަން ދިޔަ ފަސް ކުދިން ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ޑާކާ (ޖުލައި 15) - ފުޓުބޯޅަ މެޗަކަށް ފަހު ފެންވަރަށް ކޯރަކަށް އެރުނު ބަންގްލަދޭޝްގެ ފަސް ކުދިން ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.


އިރު ދެކުނުގެ ކޮކްސް ބާޒާރު އަވަށުގެ ކުދިން ފެންވަރަން ދިޔައީ އާޖެންޓީނާ އާއި ބްރެޒިލަށް ސަޕޯޓްކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި ކުޅުނު އެކުވެރި ކަމުގެ ފުޓުބޯޅަ މެޗަކަަށް ފަހު އެވެ. އެ ކުދިން ގެނބުނީ މަތަމަހުރީ ކޯރުގެ އޮއިގަނޑެއްގައި ޖެހިގެން ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުންނަށް އެ ކުދިންގެ ހަށިގަނޑު ކޯރުން ނެގޭވަރުވީ ގެނބުނުތާ ހަ ގަޑިއިރު ފަހުންނެވެ. މިއަދު ބޭއްވި އެ ކުދިންގެ ޖަނާޒާގައި ވަނީ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގައި އެންމެ މަޝްހޫރު ކުޅިވަރަކީ ކްރިކެޓް ނަމަވެސް ވޯލްޑް ކަޕް ދުވަސްވަރު އެ ގައުމުގައި ފުޓުބޯޅައިގެ ފޯރި ވެސް ވަރަށް ގަދަ އެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ ގިނަ މީހުން ސަޕޯޓް ކުރަނީ ސައުތު އެމެރިކާގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ގަދަ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ އާޖެންޓީނާ އާއި ބްރެޒިލަށެވެ.