ކްލަބެއް ސަލާމަތްކުރަން ސަޕޯޓަރުން މިލިއަން ޑޮލަރު އެއްކޮށްފި

ތޫނިސް (ނޮވެމްބަރު 7) – ޓިއުނީޝިއާގެ ކްލަބް އެފްރިކާ އަށް ދިމާވި މާލީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެ ކްލަބުގެ ސަޕޯޓަރުން އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 450،000 ޑޮލަރު (6.9 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެއްކޮށްފި އެވެ.


ޓިއުނީޝިއާގެ ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ދުވަސްވީ ކްލަބް އަދި އެފްރިކާ ބައްރުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޓީމުން ކުރިން ކުޅުނު ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭތީ ހަ ޕޮއިންޓް އުނިކޮށް ޖޫރިމަނާ ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. އެ ކްލަބުގެ ދަރަނި ހަ މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރަ އެވެ.

އެއާ އެކު ކްލަބް ސަލާމަތްކުރަން ޓިއުނީޝިއާ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ވަނީ ކްރިއިސިސް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިފަ އެވެ. ސަޕޯޓަރުން ފައިސާ ޖަމާކުރީ އެ ކޮމިޓީން ހެދި އެކައުންޓަކަށެވެ.

މިހާތަނަށް ލިބުނު 600،000 ޑޮލަރާ އަދި އަންގާރަ ދުވަހު ހިންގި ކެމްޕެއިނެއްގެ ދަށުން އެއްކުރި 450،000 ޑޮލަރާ އެކު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު (15.42 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދެއް ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އެއްކޮށްފަ އެވެ.

ފަންޑް ހުޅުވާލުމާ އެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން އެކަމުގައި ބައިވެރިވި އެވެ. ލޯފަން ސަޕޯޓަރަކު ވަނީ އޭނާގެ ބޭހަށް އެއްކުރި ފައިސާ ވެސް ފަންޑަށް ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ. އަދި ކުޑަކުދިން ވަނީ އެ ކުދިންގެ ވަކި ލާރި ފޮށި ހިފައިގެން އައިސް ފަންޑަށް އެހީވެފަ އެވެ.

ކްލަބް އެފްރިކަން އިން ވަނީ ޓިއުނީޝިއާ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން 13 ފަހަރު އަދި ޓިއުނީޝިއަން ކަޕް ވެސް އެ އަދަދަށް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެފްރިކާ އަދި އަރަބި ކްލަބް މުބާރާތްތަކުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވަރަށް ގިނައިން ހޯދި އެވެ.