17 hours ago

2

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލެސްޓާ ސިޓީ އަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ކޯޗު ކްލައުޑިއޯ ރަނިއޭރީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.