5 hours ago

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 23) - ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ގަދަ 16 ޓީމު ވާދަކުރާ ބުރުގައި އިންގްލެންޑްގެ އާސެނަލް އާއި ޔޫރަޕްގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޓީމު އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާން ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.