20 hours ago

4

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 17) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ތުރުކީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ދެ މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރިއިރު ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ބާރުލިބޭ ފަދަ އިޝާރާތެއް ކޮށްފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ބަލަން ޔުއެފާ އިން ނިންމައި...