10 hours ago

މިއުނިކް (އޮގަސްޓް 21) – ބާސެލޯނާގައި އުއްމީދު ކުރި ގޮތަށް ގިނަ ކަންކަން ނުދިޔަ ކަމަށާއި ބަޔާން މިއުނިކުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަކޮށް ތަށިތައް ކާމިޔާބުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބްރެޒިލް ޕްލޭމޭކާރު ފިލިއްޕެ ކުޓީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.