17 hours ago

5

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެ ކާރު ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން އެވަޓަންގެ ފޯވާޑް ވޭން ރޫނީ ދެ އަހަރަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން ގަބޫލުކޮށް އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން ކިބައިން މައާފަށް އެދެފި އެވެ.