14 hours ago

1

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 25) – ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވާން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ބާސެލޯނާގެ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ނޭމާ އެ ކްލަބުގައި މަޑުކުރޭތޯ ބާސެލޯނާ އިން އަންނަނީ ލައްކަ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އޭނާއާ އެކު...