19 hours ago

2

ލޮސް އެންޖެލްސް (ޖެނުއަރީ 27) – ލޮސް އެންޖްލެސްގެ ރަށްބޭރަށް ޕްރައިވެޓް ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓި އޭގެން ދަތުރުކުރި ނުވަ މީހުން މަރުވި ހާދިސާގައި، ދުނިޔޭގެ ތާރީހު ދުށް އެންމެ މޮޅު އެއް ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އެމެރިކާގެ ކޯބީ...