1 hour ago

7

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޒަމާންވީ ވާދަވެރިޔާ ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ނުކުންނައިރު، ގެންގުޅޭނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ކޯޗު އެލެކްސް ފާގަސަންގެ ވިސްނުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ މިހާރުގެ ކޯޗު އޮލެ...