12 hours ago

4

ލިވަޕޫލް (އޭޕްރިލް 22) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަން އަތުން 4-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވި މެޗުގައި ދެއްކި ކުޅުމަށް ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.