8 hours ago

3

ވޮލްގޮގްރާޑް، ރަޝިއާ (ޖޫން 19) - ފަހު ވަގުތު ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގައި މިރޭ ޓިއުނީޝިއާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ އިންގްލެންޑުން 12 އަހަރަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެެ.