3 hours ago

3

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 20) – އާސެނަލަށް އެތަކެއް ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިދީފައިވާ އެކަމަކު ފަހަކަށް އައިސް ސަޕޯޓަރުންގެ ނުރުހުން އަމާޒުވެފައިވާ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ 22 އަހަރަށް ފަހު އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.