14 hours ago

5

ސައޮ ޕައޮލޯ، ބްރެޒިލް (މާޗް 29) - އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޕެރަގުއޭ އަތުން 3-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް ބްރެޒިލް ވެއްޖެ އެވެ.