20 hours ago

16

ނިކޮސިއާ، ސައިޕްރަސް (ނޮވެމްބަރު 22) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގާއިމްކުރި ރެކޯޑާ އެކު ސައިޕްރަސްގެ އެޕޮއެލް ނިކޮސިއާ އަތުން 6-0 އިން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.