17 hours ago

2

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 17) – ޗެލްސީގެ ފޯވާޑް ޑިއޭގޯ ކޮސްޓާ އަށް ޗައިނާގެ ކްލަބްތަކުން ބިޑްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އޭނާ ވިއްކާލުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ޗެލްސީން ނުގެންއުޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.