އިމްޕޯޓުކުރި މިންވަރު އިތުރުވިޔަސް ޑިއުޓީގެ އާމްދަނީ ދަށަށް

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި މިންވަރު ނުވަ ޕަސެންޓް އިތުރުވި ކަމަށާއި އެކަމަކު އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ފަސް ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސް ހިސާބުން ދައްކައިފި އެވެ.


ކަސްޓަމްސްއިން އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވެ އެވެ. އަދި އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ އާއި އެހެނިހެން ފީގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އެޕްރީލު މަހު ދައުލަތަށް 203 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެޕްރީލު މަހު ލިބިފައި ވަނީ 214 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

މި ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނަ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ ޔޫއޭއީން އެވެ. އެއީ މުދަލުގެ އަގުގެ ގޮތުން 21 ޕަސެންޓެވެ.

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓު ކުރި މިންވަރު ވަނީ 21 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައި ކަމަށް ވެސް ހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު 353 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ރާއްޖެއިން ބޭރުކޮށްފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ މަހު އެކްސްޕޯޓްކުރީ 279 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލެވެ.

ރާއްޖެއިން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އެކްސްޕޯޓްކުރަނީ މަހުގެ ބާވަތްތަކެވެ. މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު އެކްސްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ 39 ޕަސެންޓް އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ ތައިލެންޑަށެވެ.