ޖުލައި މަހުގެ އިމްޕޯޓް 24 ޕަސެންޓް އިތުރުވެ، 3.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް

ޖުލައި މަހު ރާއްޖެ އަށް މުދާ އެތެރެކުރި މިންވަރު 24 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.


ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ޖުލައި މަހު 3.1 ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެ ކޮށްފައި ވެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކޮށްފައި ވަނީ 2.5 ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ މުދަލެވެ.

އަގުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު 15 ޕަސެންޓް އެތެރެ ކޮށްފައިވަނީ ސިންގަޕޫރުންނެވެ. ޗައިނާ އާއި ޔޫއޭއީން 14 ޕަސެންޓް މުދާ ގެނައިރު، އިންޑިއާއިން 13 ޕަސެންޓް އަދި މެލޭޝިޔާއިން ވަނީ ހަތް ޕަސެންޓް މުދާ ގެނެސްފަ އެވެ.

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ އާއި އެހެނިހެން ފީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު މިންވަރު ވެސް ވަނީ 20 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފަ އެވެ. އެއީ 252 މިލިޔަން ރުފިޔާ އެވެ.

ޖުލައި މަހު ރާއްޖޭން މުދާ ބޭރު ކުރި މިންވަރު ވަނީ 29 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފަ އެވެ. ރާއްޖޭން މިދިޔަ މަހު ބޭރުކޮށްފައި ވަނީ 202 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މުދަލެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ޖުލައި މަހު ބޭރު ކުރީ 157 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މުދަލެވެ.

ރާއްޖޭން ބޭރު ކޮށްފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަހުގެ ބާވަތްތަކެވެ. އަދި ބޭރު ކުރި އުފެއްދުންތަކުގެ 43 ޕަސެންޓް ގެންދިޔައީ ތައިލެންޑަށެވެ.