މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ފިޔަވައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިރާގުން އެހެން ރަށެއްގައި ފައިބަ ނެޓްވޯކެއް އަޅައިފި

ކ. މާފުށީގައި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުން އެ ރަށުގައި ފައިބާ ނެޓްވޯކެއް އަޅައިފި އެވެ.


މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ، މާފުށީގައި ފައިބާ ނެޓްވޯކެއް ގާއިމުކުރުމުން، އެ ކުންފުނިން ދެމުން އަންނަ ފައިބާ ބްރޯޑް ބޭންޑްގެ ހިދުމަތް އެ ރަށުގެ ހުރިހާ ގެތަކަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް އެ ރަށުގެ ގިނަ ވިޔަފާރިތަކާއި ގެތަކުން އެ ހިދުމަތަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް، ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ މާފުށީގައި ފައިބާ ނެޓްވޯކް ގާއިމުކުރުމުން، ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް އަންނަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަކާއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދުވަހުން ފެށިގެން، މާފުށީގައި އެންމެ ހަލުއި ސްޕީޑްގައި 100 އެމްބީޕީއެސްއާ ހަމަޔަށް އަދި އެންމެ ބޮޑު އެލަވަންސްތައް ހިމެނޭ އެއް ޓެރަބައިޓްގެ ޕެކޭޖްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ އެ ކުންފުނިން މިހާރު ފައިބާ ނެޓްވޯކް ގާއިމުކޮށް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަނީ ހަމައެކަނި މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއަށް ކަމަށެވެ. އަދި މާފުށި ވެގެންދަނީ މާލެ ސަރަހައްދުން ބޭރުގައި ފައިބާ ނެޓްވޯކް ގާއިމުކޮށް ހިދުމަތްދޭން ފަށާ ފުރަތަމަ ރަށަށް ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ގެސްޓް ހައުސްތައް ހިންގާ ރަށުގައި ދާދި ފަހުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބްރާންޗެއް ވެސް ވަނީ ހުޅުވައިފަ އެވެ.