އެމްޑީޕީގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިޔާސަތު ފެއިލްވީ ހަވާލުވި މީހުންގެ ނިޔަތް ގޯސްވުމުން: އަސްލަމް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސަރުކާރުން ގެންނަން އުޅުނު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ފެއިލްވީ އެކަންކަމާ ހަވާލުވި މީހުންގެ ނިޔަތް ގޯސްވުމުން ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި މިއަދު ފެށި މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ 2009 ގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރި ނަމަވެސް އެ ފެއިލްވުމުގައި ސަބަބުތަކެއް ހުރި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އޭނާގެ ވާހަކަ އަމާޒުކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ހަވާލުވި ފަރާތްތަކަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ގިނަ ބަޔަކު އެ ހިދުމަތާ ހަވާލުވީ އެ ޕްރޮޖެކްޓުން ލިބޭ އެހެން ފައިދާތައް ހޯދަން ކަމަށެވެ.

"އެންމެ ފުރަތަމަ ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށީ ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު. އެކަމަކު ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން މުޅި ނިޒާމް ފެއިލްވެގެން ދިޔައީ،" އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމުން އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިން ރަށްރަށް ރިސޯޓްތަކުގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކޮށް އެހެން ފައިދާތަކެއް ހޯދަން ކޮންޓްރެކްޓަރުން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގިނަ އަތޮޅުތަކުގައި ބޭނުންކުރި ދޯނިފަހަރަކީ އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އުޅަނދުތަކެއް ވެސް ނޫނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުވާނީ މީގެ ކުރިން ކުރި އެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ޕަބްލިކް އިންވެސްޓްމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީގެ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފެރީގެ ހިދުމަތް ދޭން އެކި ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކުރީ، އޭގެ ބަދަލުގައި ރިސޯޓްތައް ހަދަން ރަށްރަށާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ބިންތައް ދޫކުރާ ގޮތަށެވެ. ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ވަނީ އޭރު ލިބުނު ރަށްރަށުގައި މަތީ ފަންތީގެ ރިސޯޓުތައް ވެސް ހަދައިފަ އެވެ. އެކަމަކު ފެރީގެ ހިދުމަތެއް ނުދެ އެވެ.

ބައެއް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފެރީގެ ހިދުމަތް ނުދީގެން އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ހޯދަން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށައެޅި އެވެ. އެގޮތުން މިފަހުން އެންމެ މަޝްހޫރުވީ ދީބާޖާގެ މައްސަލަ އެވެ.

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި 2010 ވަނަ އަހަރު ސޮއިކުރި ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ސަރުކާރުން 2013 ގައި ދީބާޖާގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރި އެވެ. މާ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް ވެސް ނުކޮށް އޮއްވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރިޔަސް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނު ކަމަށް ބުނެ ކޯޓަށް ހުށައެޅި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދީބާޖާއަށް 348 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ދަމަހައްޓައިފަ އެވެ.