ވިޔަފާރި ކުރެވިއްޖެ، މިއީ އެހީވާންވީ ވަގުތު: އިހުސާން

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވިޔަފާރި ކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި މިއީ ގައުމު އިސްކޮށް އެހީވާންވީ ވަގުތު ކަމަށް ހެޕީ މާކެޓްގެ ސީއީއޯ އަލީ އިހުސާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރާއްޖެ އަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކާބޯތަކެތި އެތެރެ ކުރާ ހެޕީ މާކެޓްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ ވިޔަފާރިތަކާއި ކުންފުނިތަކަށް މިދަނޑިވަޅުގައި ވިސްނަންވީ ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވައިފަ އެވެ.

އިހްސާން ވިދާޅުވީ، މިއީ ގައުމު އެންމެ ބޮޑަށް ވިޔަފާރިވެރިންގެ އެހީ އަށް އެދޭ ވަގުތު ކަމަށާއި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވިޔަފާރި ކުރެވި، ކާމިޔާބީތައް ވެސް ލިބުނު ކަމަށެވެ. އަދި މި ހާލަތުން އަރައިގަތުމުން އަނެއްކާ ވެސް ވިޔަފާރިތަކަށް ފައިދާވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ދަނޑިވަޅަކީ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ވުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމީ ލޯތްބާއި ވަތަނީ ރޫހު އަދި ދިވެހިވަންތަކަން ކުރިއަށް ނެރި އެހެން ދިވެހިންނަށްޓަކައި ހިދުމަތް ދޭންވީ ވަގުތު،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑު ކުރަން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދެއްކޭނެ އެތައް އުޒުރެއް އޮތް ނަމަވެސް މިހާލަތަށް ބަލައި އަގުތައް ހިފެހެއްޓުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުންފުނިން އަގުތައް ވީހާ ވެސް ކުޑަކުރަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެހެން ވިޔަފާރިތަކުން ވެސް މި ދަނޑިވަޅުގައި އެގޮތަށް ކަންކަން ކުރަން އޭނާ އެދިވަޑައިގަތެވެ.

ރާއްޖެ އަށް ކާބޯތަކެތި އެތެރެ ކުރާ އިމްޕޯޓަރުންނާ އެކު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ޕްރެސްގައި ވެސް އިހުސާން ވަނީ ރީޓެއިލް ކުރާ މީހުން ވެސް، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، އަގުތައް އިންތިހާ އަށް މަތި ނުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި ހެޕީ މާކެޓުން ސަޕްލައި ކުރާ ބަޔަކު އަގުތައް ބޮޑު ކޮށްގެން ނާޖައިޒް ފައިދާ ހޯދާ ނަމަ، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ތަކެތި ޑިސްޓްރިބިއުޓް ނުކުރާނެ ކަމަށް އިހްސާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދުނިޔެ އާއި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައި ދަތި ހާލަތުގައި ވެސް ކާބޯތަކެތި ހޯދުމުގައި އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތް ކަމަށް އިހްސާން ވިދާޅުވެ އެވެ. އެގޮތުން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށް ދީފައި އޯޑަރުތައް ވެސް އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އަންނަކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން 13 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް ބޮޑެތި އުނދަގޫތަކާ ދަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ. މިހާލަތުގައި ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަރަދު ކުރުމުގެ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވެސް ކުންފުނިތަކުން އަންނަނީ އަޅަމުންނެވެ.