ފޮއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިމިއްޖެ

ނ. ފޮއްދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.


އެ ކުންފުނިން ބުނީ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެ ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގެ 180 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ޖީއޯ ކޮތަޅު ޖަހައިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުގެ 5000 އަކަމީޓަރުގެ ބިންގަނޑު އެއްވަރު ކޮށްފައިވާ ކަަމަށް ވެސް އެމްޓީސީސީން ބުންޏެވެ.

މި މަޝްރޫއަކީ ފޮއްދު އަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށާއި، ލަފާ ފުރަން ބޭނުން ކުރާ ފާލަން ރަށާ ކައިރިވެފައި ވާތީ އެކަމަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާއިން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކުރީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަސްތެރޭގަ އެވެ. އަދި އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މާޗު ހަތެއްގަ އެވެ.

ފޮއްދޫގެ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ޖީއޯ ކޮތަޅު ޖަހާފައި-- ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ

ފޮއްދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް 7.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވެފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުންޏެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި ފާއިތުވި ދޮޅު އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކުންފުނިން ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާ މަޝްރޫއުތައް ފަށައިފަ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން 17 ރަށެއްގެ 19 މަޝްރޫއު މިހާތަނަށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.