ވިޔަފާރި / ޓޫރިޒަމް

އަންނަ މަހު 15ގައި ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވާލަނީ

ހަނިމާދޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ ގެސްޓް ހައުސެއް-- ފޮޓޯ: ދި އެޑިޝަން

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 - 18:06

10 comments

އަންނަ މަހުގެ 15ގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގެސްޓް ހައުސްތަކެއް އަލުން ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

މިކަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް "މިހާރު" އަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވި އެވެ. ނަމަވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލް ދެއްވާނީ މާދަމާ ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކަމަށެވެ. ފަހުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޓްވީޓަކުން މިކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގަ އެވެ. އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ މިކަމާ ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭ އާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރު ކުރަން ޖެހޭ ގައިޑްލައިންތަކުގެ މަސައްކަތްތަކެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އޭޕްރީލް މަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރި އިރު އެ މަހުން ފެށިގެން ގެސްޓް ހައުސްތައް ވެސް ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. ޖުލައި މަހުގެ 15ގައި ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލައި ރިސޯޓުތަކަށް ޓޫރިސްޓުން ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިން ނަަމވެސް ރަށްރަށުން ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް ފެންނާތީ ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވުން އޮތީ މަޑުޖައްސާލައިފަ އެވެ.

ރަށްރަށުގެ ގެސްޓް ހައުސްތައް ނުހުޅުވި ނަމަވެސް މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްތައް ޓްރާންސިޓް ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ބޭންނު ކުރެވެ އެވެ.

10 ކޮމެންޓް, 39 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 41%
icon sad icon sad 10%
icon angry icon angry 49%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ކީކޭކް

01 September 2020

މިއޮއްފަދަ ނުރައްޚާތެރި ކޮވިޑް އުދުހިފަ ދިޔާއީބާ ބަލި އެއްކޮށް ނައްތާލިދޯ. މަކަރުވެރި ސަރުކާރު އައްޗި ސަރުކާރު

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީރާޖާ

01 September 2020

އުފާވެރި ޚަބަރެއް!

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ވިންދުގަ

01 September 2020

ސާބަހޭ ޑޮކްޓަރ މައުސޫމް. ދިވެހިންގެ ސިއްހީ ދޮޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކޮށް މެނޭޖްކުރުމަކީވެސް ދިރިއުޅުމެއްގެ އެއްބައި އަދި ހަމައެއާއެކު ދިވެހިންގެ އެގްތިޞާދަކީ އެއާއިނުލާ ސިއްހަތާއި ތަޢުލީމް އަދި އިޖުތިމާއި ދުޅަހޮކަން ކަށަވަރު ނުކުރެވޭނެ ތަނބެއް. މިހުރިހާކަމެއް ދެނެތިބެ ދިވެހިން ކުރަންހުރި ގިނަކަންކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ޒުވާނުން ވަރަށް އަވަހަށް ތިލަކޮށްދޭނަން. އިންޝާﷲ

The name is already taken The name is available. Register?

މަދުތަަ

01 September 2020

ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލްނުވެގެން އުޅޭއިރު މިއީ ކުރަން ހަމަ އެންމެ ރަގަޅު ކަންތައްތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ނެކްސްޓް

01 September 2020

ހަތަރެސްކަން ހަމަވާން ކައިރިވަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ފަހުދު

01 September 2020

ތިއުޅެނީ ވަރައް ރީއްޗައް އަތައް ގޮއްވާލަން ވެގެން

The name is already taken The name is available. Register?

އޮނަރަބްލް އަފީފު ދީދީ

01 September 2020

ޑރ މައުސޫމްގެ ވަޒީރު ކަމާއިއެކުގައި ދިވެހި ކަންނެލި ދޯނިތަކަށާއި ސަތަރިދޯންޏަށް ލަންޑަނާއި، އެމްސްޓެޑަން، މޮސްކޯއާއި، ފަރަންކްފާރޓް އަދި ނަރީޓާގެ އިތުރުން މިއުނިކަށް ވެސް ދެވޭގޮތް ހަމަޖެހުނީތޯ؟ # މީގެ ކުރިން ރަށްރަށުގައިހުރި ގެސްޓް ހައުސްއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިޔާ ކ.އަތޮޅު މާލެ އެއަރޕޯޓްގައި މަޑުކޮށް "ވާނުވާގައި 6 ގަނޑިއިރު ހޭދަ ކުރާންޖެހޭ ޖެހުމާއި" އަދި މާލެއިން ގެސްޓް ހައުސް ހުރިރަށަށް މޯލްޑިވިއަންގައި ކުރާންޖެހޭ 800 ޑޮލަރުގެ އަގުބޮޑު ދަތުރުވެސް ސަލާމަތްވީދޯ؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ރާއްޖެ

01 September 2020

ގެސްޓް ހައުސް ތައް ނުހުޅުވާ ހުއްޓާ ގެސްޓް ހައުސް އަކުން މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ޒުވާނަކު ނިޔާވީ ކިހިނެއް؟

The name is already taken The name is available. Register?

ބޭރު

01 September 2020

ގެސްޓުހައުސްއަކަށް މީހަކު ވަދެ ހުއްޓާ މަރުވުން މަނަލީތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ައަބްދުﷲނާފިޒު

01 September 2020

"ރަށްރަށުގެ ގެސްޓް ހައުސްތައް ނުހުޅުވި ނަމަވެސް މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްތައް ޓްރާންސިޓް ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ބޭންނު ކުރެވެ އެވެ". ޒުވާނަކު ނިޔާވީ............ މިހާރު އިނގޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454