މުނިފޫހިފިލުވުން / ބޮލީވުޑް

ކައިވެނީގެ އެނިވާސަރީ ފާހަގަކުރަން ދިވްޔަންކާ އާއި ވިވޭކް ރާއްޖޭގައި

ދިވްޔަންކާ އާއި ވިވޭކްގެ ކައިވެނީގެ އެނިވާސަރީ ފާހަގަކުރުން ރާއްޖެއަށް.

11 ޖުލައި 2022 - 13:03

3 comments

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ދެ ޓީވީ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ، ދިވްޔަންކާ ޓްރިޕާތީ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަދި އެކްޓަރު ވިވޭކް ދާހިޔާ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

މީގެ ހަތަރު ވަރަކަށް ދުވަސް ކުރިން ދިވްޔަންކާ އާއި ވިވޭކް ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ އެމީހުންގެ ކައިވެނީގެ އެނިވާސަރީ ފާހަގަކުރުމަށެވެ. އެމީހުންގެ ރޮމޭންޓިކް ހޮލިޑޭގެ މަންޒަރުތައް އިންސްޓަގްރާމުގައި ދަނީ އާންމުކުރަމުންނެވެ.

އެ ދެ ތަރިން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ދަނީ ރ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ އެމަރާލްޑް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގަ އެވެ. ކައިވެނީގެ ހަ ވަނަ އެނިވާސަރީ ފާހަގަކުރުމަށް އެ ތަރިން ރާއްޖެ އައިއިރު މީގެ ކުރިން ވެސް އެކި ފަހަރު މަތިން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފަ އެވެ.

ދިވްޔަންކާ ވަނީ އެމީހުންގެ ބީޗް ޑިނާއިން ފެށިގެން ގޮނޑުދޮށުގައި ނަގާފައިވާ ރީތި ފޮޓޯތައް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

ދިވްޔަންކާ އާއި ވިވޭކް ކައިވެނި ކުރީ ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދެއްކި، "ޔޭ ހޭ މޮހައްބަތޭން" ގެ ސެޓުން ހިތާވެގެން އުޅުމަށް ފަހު ޖުލައި، 8، 2016 ގަ އެވެ.

3 ކޮމެންޓް, 14 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 21%
icon sad icon sad 29%
icon angry icon angry 7%
icon wow icon wow 14%
icon inlove icon inlove 29%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ކެކެކކެކެކ

11 July 2022

މަށްހޫރޭ ބުނާއިރު އަދި އަހަރެމެންނަށް މި އެނގުނީ. ގޮނޑު ހޮވާ މީހަކު އަޔަސް ޓީވީ ތަރިންނޭ ކިޔައިގެން އިސްތިހާރު ކުރެވޭތީ ބަލާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަސަން އަޙްމަދު

13 July 2022

ކަލެޔަށް ތާނަ ސުކުންތައް ވެސް ނޭނގޭއިރު ކިހިނެއް މަޝްހޫރު މީހުން އެނގޭނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ށަވިޔަނި

11 July 2022

މަރުހަބާ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454