ކްރިސް ޕްރެޓާއި އަނާ ފާރިސް އަށް އަހަރު ފަހުން ވަކިވާކަން އިއުލާންކޮށްފި

ހޮލީވުޑްގައި ރޫޅެމުންދާ ކައިވެނީގެ ލިސްޓަށް އަނެއްކާ ވެސް ތަރިއެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. މި ފަހަރު ކައިވެނީގައި ސިއްކަ ޖެހެނީ "ޖުރަސިކް ވޯލްޑް" އާއި "ގާޑިއަންސް އޮފް ދަ ގެލެކްސީ" ގެ ބަތަލު ކްރިސް ޕްރެޓްގަ އެވެ.


އޭނާ އާއި އަންހެނުން އަދި ބަތަލާ އަނާ ފާރިސް އަށް އަހަރު ފަހުން ވަކިވާކަން ކްރިސް ވަނީ ފޭސްބުކްގައި ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

ކްރިސް އާއި އަނާގެ ނަމުގައި އާންމު ކުރި ކުރު ޕޯސްޓްގައި ބުނީ އެ ދެ މީހުން ވަކިވާކަން އިއުލާން ކުރަނީ ހިތާމައާ އެކުގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަށް އަހަރުވީ ކައިވެންޏަށް ދަރިއަކު ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް ދެ ތަރިން ވަކިވާން ނިންމީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ ކަމެއް ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ.

ކްރިސް އާއި އަނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ޖެކް ޕްރެޓް އަށް މިހާރު ހަތަރު އަހަރެވެ.

ބަޔާނުގައި ބުނީ ދެ މީހުން ވަކިވި ނަމަވެސް އެކުގައި ހޭދަ ކުރި ދުވަސްތައް ހަނދާން ކުރާނެ ކަމަށާއި އަދިވެސް އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ލޯބިވާ ކަމަށެވެ.

ކްރިސް، 38، އާއި އަނާ، 40، ކައިވެނި ކުރީ 2009 ގަ އެވެ. ކްރިސްއާ ކައިވެނި ކުރުމުގެ ކުރިން ވެސް "ސްކޭރީ މޫވީ" ގެ ބަތަލާ ވަނީ ކައިވެންޏެއްކޮށްފަ އެވެ. ބެން އިންދްރާއާ 2004 ގައި ކުރި ކައިވެނި ރޫޅުނީ އޭގެ ހަތަރު އަހަރު ފަހުން 2008 ގަ އެވެ.