"ދެވަންސޫރަ" ގެ ޓިކެޓް ބުކްކޮށް ދޭން ފަށައިފި

އަންނަ އަހަރު ދިވެހި ސިނަމާ އަށް އަންނަ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ދެވަންސޫރަ" ގެ ޓިކެޓް ބުކްކޮށް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.


ފެބްރުއަރީ 6 ގައި އަޅުވަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ފިލްމުގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް އިންބޮކްސްކޮށްގެން މިހާރު ޓިކެޓް ބުކްކޮށް ދޭން ފެށި ނަމަވެސް އޮލިމްޕަހުން ފިލްމުގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށާނީ އަންނަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގެ ތެރޭގަ އެވެ.

"ދެވަންސޫރަ" އަކީ ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކޮށް އަދި މުހިއްމު ރޯލެއް ވެސް ކުޅެފައިވާ ސަސްޕެންސް ތުރިލާއެކެވެ. މީގައި ކިޔައިދޭނީ މަރެއްގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތެވެ.

މި އަހަރު އެޅުވި "ނޯޓީ 40" އަށް ފަހު ޔޫއްޕެ ޑައިރެކްޓް ކުރި ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ފާތުމަތު އާޒިފާ (އަޒޫ)، މުހައްމަދު ފައިސަލް، ނާޝިދާ މުހައްމަދު (ނާއްކޮ)، އަހުމަދު ސައީދު، އަލީ އާޒިމް (ދޮންއައްޔަ)، އަލީ ޝަޒްލީމް، އިބްރާހީމް ޖިހާދު (ޖިމީ)، ޖާދުﷲ އިސްމާއީލް (ޖާދު)، އަދި އަހުމަދު އީސަ (އާނަންދު) ފަދަ ތަރިން ހިމެނެ އެވެ.

މި ތަރިންނާ އެކު "ދެވަންސޫރަ"ގެ ލީޑް ބަތަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެން ދާނީ އަލަށް ތައާރަފުވާ މަރިޔަމް ޝިފާ އެވެ.

ޔޫއްޕެ ބުނީ މި ފިލްމަކީ މިހާރުގެ މުޖުތަމައުގެ ހާލަތާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅޭ ކަހަލަ ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭ ފިލްމަކަށް ވާތީ، ބެލުންތެރިންނަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މޮޅު ފިލްމަކަށް ހަދަން ވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ސެޓްތައް ހަދައިގެން މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވާ ފިލްމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްހެން އެއްކޮށް ނިމި، މިހާރު އަންނަނީ ފިލްމު އިތުރަށް ޕޮލިޝް ކުރަމުންނެވެ.

ޔޫއްޕެ ބުނީ މި ފަހަރު އަމާޒަކީ މާލެއާ އެކުއެކީގައި އާބާދީ ބޮޑެތި ބައެއް އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކުރުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އައްޑު އާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި "ދެވަންސޫރަ" ޕްރިމިއާ ކުރާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.