ފިލްމުތަކުން ފުރުސަތު ނުލިބޭތީ އެކްޓަރަކު ސެކިއުރިޓީ ގާޑެއްގެ ވަޒީފާގައި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރަކަށް ފިލްމުތަކުން މާ ބޮޑު ފުރުސަތެއް ނުލިބި އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭތީ ސެކިއުރިޓީ ގާޑެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުމުން ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފަންނާނުން އޭނާ އަށް ސާބަސް ދީފި އެވެ.


ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ކެޝަޕްގެ "ބްލެކް ފްރައިޑޭ" އާއި "ގުލާލް" ފަދަ ފިލްމުތައް ކުޅެފައިވާ ސަވީ ސިދޫ ވަނީ އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު "ޕަޓިއާލާ ހައުސް" އަދި އިރްފާން ހާނާ އެކު "ޑީ-ޑޭ" ގައި ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ.

ފިލްމު ކޮމްޕޭނިއަންގެ ނަމުގައި ހިންގާ ޓްވިޓާ އެކައުންޓަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއްގައި ސަވީ ބުނީ އޭނާ ސެކިއުރިޓީ ގާޑެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށީ މާލީ ހާލަތު ދަށްވެގެން އާމްދަނީ ހޯދަން ކަމަށެވެ. އަދި މި މަސައްކަތުގައި ދުވާލަކު 12 ގަޑިއިރު ހޭދަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި މީހެއްގެ ފައިބުޑަށް ނުވެއްޓި އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދައިގެން ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ އެޕާޓްމަންޓް އެކުލެވޭ ފްލެޓް އިމާރާތެއްގަ އެވެ.

"އަހަރެން މި ވަޒީފާ އަށް ނުކުތީ ބަހުގައި ދަތުރެއްކޮށްލަން ޓިކެޓެއް ގަނެލާނެހާ ވެސް ވަރު ވެސް ނެތީމަ. އަތުގައި ފައިސާއެއް ނެތީމަ ފިލްމެއް ވެސް ބަލައިލަން ވެސް ނުދެވޭ،" ސާވީ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ދައްކަމުން އަންނަ ހިތްވަރަށް ސާބަސް ދެމުން އަނޫރާގް ކުރި ޓްވީޓްތަކެއްގައި ބުނީ އޭނާގެ ތުން ފިލްމެއްގައި ސާވީ މޮޅު އެކްޓިންއެއް ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި އާމްދަނީ ހޯދަން އޭނާ އެކްޓް ކުރުން ނޫން އެހެން މަސައްކަތެއް ފެށުމަކީ ބަލައި ގަންނަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަނޫރާގް ބުނި ގޮތުގައި އޭނާއަކީ ވެސް ޑައިރެކްޓަރަކަށްވުމުގެ ކުރިން ވެއިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހެކެވެ. އަދި މިހާރު ބޮލީވުޑްގައި ތިބި އެންމެ ހުނަރުވެރި އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީއަކީ ވެސް ކުރިން ވޮޗަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި މީހެއްކަން އަނޫރާގް ފާހަގަކުރި އެވެ.

އެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ރާއޯގެ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ސަވީވެގެން ދާނީ އެތައް ބަޔަކަށް ނަމޫނާއަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ފިލްމުތަކަށް ކާސްޓުން ހޮވާ ރައްޓެހިންނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ސަވީ އަށް ފުރުސަތުތައް ހޯދައި ދޭން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފަންނާނުންނަކީ ފިލްމު ކުޅެގެން މަޝްހޫރުކަން ލިބުނަސް ކެރިއަރުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި މަސައްކަތެއް ނުލިބި، މާލީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުވާ މީހުންނެވެ. މިކަހަލަ ހާދިސާތަކުގައި ވަރަށް ހިތްދަތިކޮށް، އެއްވެސް ބައެއްގެ އަޅައިލުމެއް ނުލިބި ބައެއް ފަންނާނުން ދުނިޔެ ވެސް ދޫކޮށްފައިވެ އެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ބޮލީވުޑަކީ ނުފޫޒުގަދަ ޑައިރެކްޓަރުންނާއި ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި ތަރިންނާއި ފިލްމީ އާއިލާތަކުގެ މެދުގައި ބައިއަޅާ ގޮތަށް ހިނގާ އިންޑަސްޓްރީއެއް ކަމަށް ބުނެ އެއީ "ނެޕޮޓިޒަމް" ގެ ހާއްޔެއްގެ ގޮތުގައި ބައެއް ފަންނާނުން ސިފަ ވެސް ކުރެ އެވެ. އަދި މި ބަހުސަކީ މިހާރު ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ހޫނުކޮށް ދެކެވޭ އެއް ވާހަކަ ވެސް މެ އެވެ.