ޑައިރެކްޓަރު ޖޭ އޯމް ޕްރަކާޝް މަރުވެއްޖެ

ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް އުފައްދާފައިވާ ކުރީގެ ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ޖޭ އޯމް ޕްރަކާޝް މެހެރާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.


ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަންގެ މަންމަ ފަރާތު ކާފަ އުމުރުން 93 އަހަރުގައި މަރުވީ މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. ޕްރަކާޝް މަރުވީ ބަލިވެ އުޅޭތާ ވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުންނެވެ. އޭނާގެ މަރާ ގުޅިގެން ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އާއިލާ އަށް ތައުޒިޔާ ވެސް ކިޔަމުންނެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ޕްރަކާޝް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރަނީ މުޅިން ވެސް އޭ އަކުރުން ފެށޭ ނަންތަކުން ފިލްމުތައް ގެނެސް ދިން ޑައިރެކްޓަރެއް އަދި ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

އޭނާ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި އާޕްކީ ކަސަމް (1974)، އާޝިގް ހޫ ބަހާރޯން ކާ (1977)، އާސް ޕާސް (1981) އަދި އާޕް ކޭ ސާތު (1986) ހިމެނެ އެވެ.

ޕްރަކާޝް އެންމެ ފަހުން ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމަކީ 2001 ގެ "އަފްސާނާ ދިލްވާލޯން ކާ" އެވެ.

އޭނާ ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި އާއެ މިލަން ކީ ބޭލާ (1964)، އާޔޭ ދިން ބަހާރު ކޭ (1966)، އާޕް ކީ ކަސަމް (1974)، އާންދީ (1975) އަދި އަޖީބް ދާސްތާ ހެ ޔޭ (1992) ހިމެނެ އެވެ.

ޕްރަކާޝް ވަނީ 1995-1996 އަށް ފިލްމު ފެޑެރޭޝަން އޮފް އިންޑިއާ (އެފްއެފްއައި) ގެ ރައީސްކަން ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.