މި އަހަރުގެ އައިފާ އެވޯޑްސް މި މަހުގެ 17 ގައި

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަށް ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ 20 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމު އެވޯޑްސް (އައިފާ) މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.


މި ފަހަރުގެ އެވޯޑް ހަފުލާ އައިފާގެ ތާރީހުގައި ހާއްސަ އެވެ. ސަބަބަކީ މި އަހަރު މުޅިން އަލަށް އިންޑިއާގައި އައިފާ އެވޯޑް ހަފުލާ ބޭއްވުމެވެ. މީގެ ކުރިން މި ހަފުލާ މުޅިން ވެސް ބާއްވަމުން އައީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގަ އެވެ.

އައިފާ އެވޯޑްސް އިންތިޒާމުކުރާ ވިޒްކްރާފްޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ބުނިގޮތުގައި އަލަށް އިންޑިއާގައިި އެވޯޑް ހަފުލާ މި އަހަރު ބާއްވާތީ އެވޯޑް ހަފުލާ ވަރަށް ހާއްސަ އަދި އެހާމެ ފޯރިގަދަ އިވެންޓަކަށް ހަދަން މަސައްކަތް ކުރާނެ އެވެ.

މި ފަހަރުގެ އެވޯޑް ހަފުލާގައި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅު ޝުއޫރުތައް ފާޅުކޮށް، ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭން ކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. މިއީ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކައިލާ ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ފަށާ ކެމްޕޭނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެކެވެ.

މި އަހަރުގެ އެވޯޑް ހަފުލާ މިހާރު ވަނީ ރަސްމީކޮށް ލޯންޗް ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސްގައި ސަލްމާން ޚާނާއި މަދޫރީ ޑިކްސިޓާއި ކެޓްރީނާ ކެއިފް ފަދަ ތަރިން ބައިވެރިވި އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އައިފާ އެވޯޑް ބޭއްވީ ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކްގަ އެވެ.

ދެހާސް ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ އައިފާ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ސައުތު އެފްރިކާ، މެލޭޝިއާ، ކޮލަމްބޯ، ސްޕެއިން، އެމެރިކާ، ސިންގަޕޫރް، ނެދަލެންޑްސް، ކެނެޑާ، ޔޫއޭއީ އަދި މަކާކޯގައި ބާއްވާފައިވެ އެވެ.

އެގޮތުން ބައެއް ސިޓީތަކުގައި ތަކުރާރުކޮށް ވެސް އެވޯޑް ހަފުލާ ބާއްވާފައިވެ އެވެ.

މި އަހަރުގެ އައިފާ އެވޯޑް ނޮމިނޭޝަންތައް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާންކުރާނެ އެވެ.