ލައިފްސްޓައިލް / ޓެކްނޮލޮޖީ

އުދުހޭ ފުރަތަމަ ސައިކަލު މާކެޓަށް ނެރެފި

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ އުދުހޭ ސައިކަލު "އެކްސްޓުްރީޒްމޯ"

އުދުހޭ ސައިކަލެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަދައި، ޖަޕާނުގެ މާކެޓަށް ނެރެފި އެވެ.

"އެކްސްޓުރީޒްމޯ" ގެ ނަންދީފައިވާ އެ ސައިކަލު ޖަޕާނުގައި މާކެޓުކުރަނީ 566,028 ޑޮލަރު (8.7 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށެވެ.

އެ ސައިކަލު އުފެއްދި މީހުން އެ ސިފަކުރަނީ "ވައިގެ ލަގްޒަރީ ކްރޫސާ" އެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ދިގުމިނުގައި 12 ފޫޓު ހުންނައިރު، އެއަށް 300 ކިލޯގެ ބަރުދަން ލޯޑުކުރެވެ އެވެ.

ޖަޕާނުގެ "އެއަވިން" ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން އުފައްދާފައިވާ އެ ސައިކަލު އިންސްޕަޔާވެފައި ވަނީ މަގްބޫލު ފިލްމު ސީކުއެލް "ސްޓާ ވާސް" އިންނެވެ. އެ ސައިކަލު ގައި 228 ހޯސްޕަވާގެ ޕެޓްރޯލް ދެ އިންޖީނު އިނދެ އެވެ. އަދި ގަޑިއަކު ގަޑިއަކު 62 ކިލޯމީޓަރު ބާރު މިނުގައި ދުއްވެ އެވެ.

ރަތް، ނޫ އަދި ކަޅު ކުލައިން ލިބެން ހުރި އުދުހޭ ސައިކަލު، ހުއްޓުމެއް ނެތި 40 މިނެޓު ވައިގެ ތެރޭ އުޅެވެ އެވެ.

"އެއަވިން" އިން އެކްސްޓްރީޒްމޯ މާކެޓު ކުރަނީ ރެސްކިއު މަސައްކަތްތެރިންނާއި، އިމާރާތްތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން އާންމު މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ގޮތުގަ އެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން، ޖަޕާނުގެ ވިޔަފާރިވެރިޔެއް ކަމަށްވާ ޔޮޝިޔުކީ އައިކާވާ ވަނީ އުދުހޭ ސައިކަލެއް ގަނެފަ އެވެ.

މިވަގުތު އެ ސައިކަލު އަދި ދުއްވޭނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ރޭސްޓްރެކްތަކުގައި ނަމަވެސް، އެއަވިން ކުންފުނީގެ އުންމީދަކީ ކުރިމަގުގައި ފްރީ-ފްލައިން ގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ފަދަގޮތަކަށް ގާނޫނުތައް ހެދުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

5 ކޮމެންޓް, 6 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 17%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 17%
icon wow icon wow 50%
icon inlove icon inlove 17%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޥައުދު

16 March 2023

ވައުދު ވާނެ އެންމެނއވެސް. ނަމަވެސް އެވައުދު ފުއްދޭނެބާ ތިޔައިން އެކަކަށްވެސް. ޥެރިކަމަށް އާދެވެންދެން ވަރަށް ފޮނު އަރުވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

2023

16 March 2023

މިއުޅޭ ޖާއްޓޭ ރަގަޅުވާނެ ފޮނިކަޑާލަން ކާށިދޫން މަޖިލީހަށް ތީގެ ސައިކެއް ގަންނަން.... ބޮއިހަލަކި

The name is already taken The name is available. Register?

އަލްބާ

15 March 2023

ކަލޯ އަންހެނުން ގޮވާގެން ރޭގަނޑު ބުރެއް ޖަހާލަން އަތޮޅު ތެރޭގަ ދުއްވާލަން ދާނެ ގޮތެއް ދޯ މީ!

The name is already taken The name is available. Register?

ސައިނީސް

15 March 2023

މީރާއްޖެއަށް ވަރަށް ފައްކާ އެއްޗަކަށް ވާނެކަން ޔިގީން ކާރިކާރި ރައްރަށައް ދާން މިވަރެއްނެއް ސަރުކާރުން މިކަން ކޮށްދޭން ވައުދުވާން ފެނޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

ވައުދު

15 March 2023

ތިވައުދުވާން ނާޒިމް އައް ހިޔާލުދީބަލަ. ކޮންމެ ރައްޔިތަކައް މީގެ ސައިކަލެއް އޭރުން އެއްފަސް ކުރެވުނީއެއްނު.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454