5 hours ago

ތަފާތު ބަލިބަލީގެ މީހުންނަށް މުޖުތަމައަށް ނުކުމެ އުޅުމުގައި އެކި ކަހަލަ އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި މި ދަތިތަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު އެބައޮތެވެ.

5 hours ago

އެމެރިކާގެ ޓީވީ ތަރި އެލެން ޑެޖެނެރެސް، މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ކުންފުނި ވޯލްމާޓާ ގުޅިގެން އޭނާގެ އަމިއްލަ ކްލޯތިން ލައިނެއް އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ލޯންޗްކުރަން...

3 weeks ago

ސައިފްގެ ކްލޯތިން ލައިނެއް ލޯންޗް ކުރަނީ

1 month ago

ގުޑް އޮން ޔޫ: ފެޝަނަށް ލޯބިކުރާ މީހުން ހާއްސަ

1 month ago

ޒެކްގެ ޑްރެޑްލޮކްސް އިސްތަށިގަނޑު ކަމަކު ނުދިޔަ

23 minutes ago

1

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ އޯޕީޑީ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް ހިދުމަތް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

2 days ago

ޖޯޖިއާގެ ޓީޗަރަކު ދަރިވަރަކަށް ދިން ހަދިޔާ އަކީ ކިޑްނީ

2 days ago

2

ބްރޮކޮލީ އާއި ކޭލް ކޮލޯން ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް

2 days ago

2

ޒިކާ ވައިރަސް ރާއްޖޭން ފެނިދާނެ ކަމަށް އިންޒާރު ދީފި