7 hours ago

3

ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަކަށް ހަމައެކަނި ޕިއްޒާ ކާތާ 37 އަހަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ މީހަކު ބުނެފި އެވެ.

6 days ago

1

އުރަމަތީގެ ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަން، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ސްޓެލާ މެކާޓްނީ "ސްޓެލާ މެކާޓްނީ ކެއާ ފައުންޑޭޝަން" ގެ ނަމުގައި ޗެރިޓީއެއް...

1 month ago

1

ޓޭޕް އެޅި ބޫޓަކީ "ފަގީރުންނަށް ކުރި މަލާމާތެއް"

1 month ago

ފިރިހެނުންނަށް ޒޭންގެ ދަބަސް ކަލެކްޝަނެއް

1 month ago

ބާބެރީ ވެސް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިވަނީ

7 hours ago

3

ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަކަށް ހަމައެކަނި ޕިއްޒާ ކާތާ 37 އަހަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ މީހަކު ބުނެފި އެވެ.

1 day ago

ހިކެން ބޭނުން ނަމަ މި ކަންކަމަށް ސަމާލުވޭ

1 day ago

އުމުރު އެންމެ ދިގު މީހުން އުޅޭ ގައުމަކަށް ސްޕެއިން ވާނެ

4 days ago

30

ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން މަދީ ކީއްވެ؟