6 hours ago

އާންމުކޮށް ގިނަ މީހުން ކަސްރަތު ކުރާ ވަގުތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ ހެނދުނާއި ހަވީރާއި ރޭގަނޑު އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެވެ. އެހެންވެ ސުވާލަކީ މި ނޫން ވަގުތެއްގައި ކަސްރަތު ކުރުން ކިހިނެއް ވާނެ ހެއްޔޭ އެވެ؟

1 day ago

މި އަހަރު ވެސް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު މޮޑެލްއަކީ ކެންޑަލް ޖެނާ ކަމަށް ފޯބްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

1 week ago

ޒާރާގެ އާ މޭކަޕް ލައިނެއް

2 weeks ago

3

ނިޔަފަތިތައް ބުއްފުޅިއެއްގެ ގޮތަށް!

2 weeks ago

1

ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނެލެއް

6 hours ago

1

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން އަބަދުވެސް ދޭ އިރުޝާދަކީ ހަރަކާތްތެރިކޮށް އުޅޭށެވެ. އެގޮތުން އުމުރުން ދުވަސްވާ ވަރަކަށް، ވަކިން ހާއްސަކޮށް އިޖުތިމާއީ...

6 hours ago

ނިދުމުގެ ހަތަރު ގަޑިއިރު ކުރިން ކަސްރަތުކޮށްލާ!

1 day ago

ދުވަސް ނުފުރާ އުފަންވާ ކުދިންގެ ފަރުވާއަކަށް ކެފީން

2 days ago

އަންހެނުންގެ ހާޓް އެޓޭކް އަލާމާތް ތަފާތުކަން ބުނެދީފި