6 hours ago

ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް އެންމެ ތުއްތުއިރު ބޭނުންވާނީ މައިމީހާގެ ލޯތްބެވެ. މަންމަ ބައްދާލުމުން އެ ލިބޭ އުފާ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތަކުން ނުލިބޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ މަންމައަކަށް އޭނާގެ...

1 week ago

171

ފިރިހެނުން ބެގީކުރުން ހުއްދަވެފައި އަންހެނުން ބެގީކުރުން މަނާވާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލު އުފެދި ބޮޑު ބަހުސަކަށް ބަދަލުވީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން...

3 weeks ago

1

"ކިލާވެފައި" އޮތް ޖިންސެއް 6500ރ. އަށް

4 weeks ago

ޓޮޕްޝޮޕްގެ ފުރަތަމަ ބްރައިޑަލް ކަލެކްޝަން

1 month ago

އޭޝިއާ އަށް ޚާއްސަ މާޖެހި އަތްދަބަހެއް

6 hours ago

ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް އެންމެ ތުއްތުއިރު ބޭނުންވާނީ މައިމީހާގެ ލޯތްބެވެ. މަންމަ ބައްދާލުމުން އެ ލިބޭ އުފާ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތަކުން ނުލިބޭނެ އެވެ....

1 day ago

12

ބައިސިކަލަށް ހާއްސަ ޝޯރޫމެއް ސަންފްރަންޓުން ހުޅުވައިފި

2 days ago

4

އެސިޑް ހަމަލާއިން ސަލާމަތްވި އަންހެނަކަށް ވިވެކް އޮބްރޯއީ ގެއެއް ހަދިޔާކޮށްފި

2 days ago

5

ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް އިތުރުވުން