3 hours ago

އެމެރިކާގެ ވެސްޓާން މިޝިގަންގައި އުޅޭ އަންހެނަކު އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހައި މަރާލިކަން، ފިރިމީހާ ގެންގުޅުނު ގުރައެއްގެ "ހެކި ބަހަށް" ސާބިތުވެއްޖެ އެވެ.

2 weeks ago

6

އުމުރުން 24 އަހަރުގެ މި ޒުވާނާއަށް މީހުންގެ ރުޅި އާއި ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިވި އެވެ. އެންމެންގެ ތެރޭގައި ލަދުގަންނަވާލައި، ހަންގަނޑު ބްލީޗްކުރުމަށް ވެސް ބައެއް މީހުން އޭނާ...

3 weeks ago

2

މި ކުއްޖާ ހެދުން އަޅާލެއް ޗާލުކަމުން ހައިރާންކަން

1 month ago

2

ކަށިތައް ޗޯކު ހާ ބަލިކަށި، އެކަމަކު އަޒުމް ވަރުގަދަ

2 months ago

172

އަންހެނުންނަށް ބެގީއެއް ނުކުރެވޭނެއޭ؟!

1 day ago

އިންޑިއާގެ ހަރްޔާނާއަށް އުފަން މަދަން ލާލް، 45، އަކީހިތްވަރުގަދަކަމުގެ މިސާލެކެވެ. އަދި މިއީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އިންޑިއާގައި އޮންނަ ތަފާތުކުރުން ވެސް...

3 days ago

4

ބަލިވެއިންތޯ ބަލަން މިއީ ވެސް ކުރާ ޓެސްޓެއް

3 days ago

8

އައިޖީއެމްއެޗުގައި އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައިފި

4 days ago

6

ތުއްތު ދަރިފުޅު ރީނދޫ ވަނީ ކީއްވެ؟