21 hours ago

3

އިންޑިއާ އަކީ ތާހިރު ގައުމަކަށް ހަދަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބަޔަކީ ފާހާނާކުރުމުގެ ނިޒާމު ރަނގަޅު ކުރުމެވެ. ހާއްސަކޮށް ރަށްފުށުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހާމަ ތަންތަނަށް ގަޟާހާޖަތަށްދާ މައްސަލަ އިން...

1 week ago

1

ފެޝަން އައިކޮންއެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބަލާ އެމެރިކާގެ ސްޓައިލިޝް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮޕެޒް އަމިއްލަ ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

2 weeks ago

"ރެއާ ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި ސެލީނާގެ މޭކަޕް ލައިނެއް

2 weeks ago

4

ފެންއަޅާ ފުޅިއެއް 6،000 ޑޮލަރަށް

2 weeks ago

މި ހެދުމުގެ ފުރިހަމަކަން އެނގޭނީ ފޯނުން ބެލީމާ

5 hours ago

ސިއްހީ ކަންކަމަށް ރާއްޖެ އިން ފައިސާ ބޭރުނުކޮށް، މި ގައުމުގެ ސިއްހީ ހިދުމަތް ކުރިއެރުވުމަށް ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖިން...

6 hours ago

2

ޗައިނާ އިން އައި ދެ ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފި

8 hours ago

33

ޔާމީން، ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ފޮނުވަން ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީފި

11 hours ago

17

ޔާމީނާ ގުޅޭ ލަފާ އާއިލާއާ ހިއްސާކޮށްފިން: އިމްރާން