2 hours ago

1

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހިތްޕުޅާނުވާ ނިއުސް އައުޓްލެޓްތަކާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރައްވައި، ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފި ލަފުޒު "ފޭކް ނިއުސް" ވެސް ހިމަނައިގެން އޮކްސްފޯޑް އިންގްލިޝް ޑިކްޝަނަރީ އަށް 650 އަށް ވުރެ ގިނަ އާ...

5 days ago

އިވުމުން މަހުރޫމުވެފައިވާ މީހުންނަށް މިއުޒިކްގެ އަޑު އިހުސާސްކޮށްދޭ ޖެކެޓެއް އީޖާދުކޮށްފި އެވެ.

1 week ago

ހޮންކޮންގް މުޒާހަރާ ތީމް ބޫޓުން ވޭންޒް ހޫނުފެނަށް

1 week ago

1

ފެންބޮޑުވެފައިވާ ތަނެއްގައި މޮޑެލްކުރުމުން ހޫނުފެނަށް

3 weeks ago

ބަލި މީހުންގެ ޔުނިފޯމެއް ފެޝަނަކަށް ހެދުމުން ފާޑުކިޔުން

21 hours ago

9

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސްކޮލާޝިޕްގައި ސްޕެޝަލައިޒްވި ފުރަތަމަ ތިން ޑޮކްޓަރުން ވަޒީފާ އަށް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

1 day ago

14

ހަލީމްގެ ފައެއް ޖެހުމަށް އެހީ ހޯދަނީ

1 day ago

2

އުރަަމަތީ ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް

1 day ago

ޓްރީޓޮޕާ ގުޅިގެން ދިއްގަރުގައި ހެލްތު ކޭމްޕެއް ބާއްވަނީ