2 hours ago

އިސް މަގާމުތަކުގައި އަންހެނުން ތިބުމުން ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް މަދުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައިި ބުނެފި އެވެ.

2 hours ago

މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ޝެނެލް އިން ތްރީޑީ ޕްރިންޓެޑް މަސްކަރާ ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

1 day ago

މީޓޫ ކަލެކްޝަނަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް

1 week ago

1

ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އަށް ޕިއްޒާ ބޮކޭއެއް ކިހިނެއް ވާނެ؟

1 week ago

2

"ޓީޝާޓް ގަމީހެއް" 1290 ޑޮލަރަށް

19 hours ago

5

ތަފާތު ކުށްތަކުގައި 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ނުވަތަ ޚާއްސަ ހިމާޔަތެއް ދެވެން...

1 day ago

ފިރިހެނުން ސިއްހަތަށް ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަ

1 day ago

6

ސެފްރޯން ތެލުގެ ފައިދާތައް ގިނަ

2 days ago

188

ބިލް ނުދެއްކިގެން ޒުވާނަކު ޓްރީޓޮޕްގައި ތާށިވެއްޖެ