7 hours ago

އެފްބީއައި އަށް އައިފޯނެއް ހުޅުވައިދިން ސެލެބްރައިޓް ހެކްކޮށްފި އެވެ. ސެލެބްރައިޓް އަކީ ކޮން ބައެއްކަން އާންމުވީ، އެމެރިކާގެ ސަން ބާނާޑިނޯގައި ބަޑިޖަހައި މީހުންތަކެއް މަރާލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ހަމަލާ ރާވައި ހިންގި...

7 hours ago

ފިރިހެނުންގެ ފެޝަން ވީކް ލަންޑަނާއި މިލާނުގައި ފަށައިފި އެވެ. މި ފެޝަން ވީކްގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެންމެ ބޮޑެތި ބްރޭންޑުތައް އެމީހުންގެ ޑިޒައިން ކަލެކްޝަންތައް ދުނިޔޭގެ...

4 days ago

ކުޑަކުދިންގެ ކުރެހުންތަކުން ހެދުން ފަރުމާކުރަނީ

6 days ago

ގޯލްޑަން ގްލޯބްގައި މިފަހަރު ރީތީ ފިރިހެނުންގެ ސްޓައިލް

1 week ago

3

ފިރިހެނުން ޗޯކާޒް އަޅަނީ، ބޮޑު ބަހުސަކަށްވެއްޖެ

7 hours ago

2

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ މަދުވެގެން ދުވާލަކު އެއް ފަހަރު ފެންވަރާ މީހުންނެވެ. އެންމެ ދުވަހަކު ނަމަވެސް ފެން ނުވަރާ ހުރެއްޖެ ނަމަ އެ މީހަކާ މެދު ދެކޭ ގޮތް...

7 hours ago

5

މަދިރިއަށް ޑެންގީ ނުޖެހޭނެ ގޮތެއް ހޯދައިފި

22 hours ago

1

ރީނދޫ ހުމާ ގުޅިގެން ދަތުރުވެރިން ސަމާލުވާން އެދެފި

1 day ago

38

އާސަންދައާ ގުޅިފައިވާ ތަންތަނަށް ފައިސާގެ ދަތިކަން