19 hours ago

3

ހަނގުރާމަ އާއި ތަޅާފޮޅުންތަކާއި ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔެ އޮތަސް އިންސާނުންނަށް އެހީވުމުގައި ވެސް އެއްބަޔަކު އަންނަނީ ނަމޫނާ ދައްކަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކީ 1970ގެ އަހަރުތަކުގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް...

4 days ago

1

އެންމެންހެން މަސައްކަތްކުރަނީ ހަށިގަނޑު ހިކިކޮށް ބަހައްޓާށެވެ. އެކަމަކު މިއީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް، ގިނަ މީހުންނަކަށް ނުވެ އެވެ. ހަށިގަނޑު ހުންނަ ވަރަށް ވުރެ ހިކިކޮށް...

1 week ago

4

ސްކިނީ ޖީންސުން ގެއްލުންވޭތަ؟

2 weeks ago

އީރާން މީހުންނަކީ "ސްޓައިލިޝް" ބައެއް

2 weeks ago

ގުޅޭ ގޮތަށް ހެދުން އަޅާތާ 37 އަހަރު

14 hours ago

18

އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

19 hours ago

އަތުން ނުލިޔެވޭތީ ފައިން އިމްތިހާނު ކަރުދާހުގައި ލިޔެފި

19 hours ago

3

މި މީހާގެ އުފަލަކީ ބަލި ކުދިން ބެލެހެއްޓުން

1 day ago

1

ރޭގަނޑު ފާހާނާޔަށް ދާންޖެހޭ ނަމަ ލޮނު މަދުކޮށްލާ