1 hour ago

އިންޑިއާގެ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގައި އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ 28 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރުވުމުން އޭނާގެ ގުނަވަންތައް ހަދިޔާކޮށްފެން ތިން މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވިއްޖެ އެވެ.

2 weeks ago

14

ރީތި ތުނބުޅިއެއް ހޮވަން އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން ބޭޑްލެބާ ގުޅިގެން ތަފާތު މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

3 weeks ago

ނިވާކަން ބޮޑު ހެދުންތަކުގެ ފެސްޓިވަލެއް

1 month ago

1

ފްރައިޑް ޗިކަން ޕޭންޓްސް: މިއީ ހަމަ ކުކުޅު ފައެއް

3 months ago

7

ބައްޕަގެ ބާ ގަމީސްތަކުން ދަރިފުޅު ނަލަހައްދަނީ

1 hour ago

އުމުރުން 78 އަހަރަށް ވުރެ ހަގު މީހުންގެ ތެރެއިން ހިނގަން އުނދަގުވާ މީހުންގެ ހިތުގެ މައްސަލަޔަކާ އެކަމާ ގުޅުމެއް ހުރެދާނެ ކަމަށް ފަހުގެ ހޯދުމަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ. ...

1 hour ago

މަރުވި މީހެއްގެ ގުނަވަންތަކުން 3 ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްފި

1 day ago

4

ބޯ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު ވާނެބާ؟

2 days ago

މާބަނޑުއިރު އުއްޑުން ނިދުމުން ދަރިފުޅު މަރުވެދާނެ