1 day ago

6

"ސިކުނޑި މަރުވެފައިވާ" އަންހެނެއްގެ ފުރާނަ އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީގެ ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ޑޮކްޓަރުން ބައިޕާސް ސާޖަރީއެއް ހަދައިގެން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

1 month ago

7

ހެދުން އަލަމާރިއަށް އެއްޗެހި ގިނަވަމުން ގޮސް ސަލާމަތް ނުވާ ހިސާބަށް ދިއުމުން، ނުލައި ހެދުންތައް ހޮވާލާފައި އުކާލަންވީ އެވެ. ނޫނީ ކޮންމެވެސް މީހަކަށް އެ އެއްޗެހި ދިނުމަކީ...

2 months ago

6

މަލާމާތުގެ ތެރެއިން އުފެދުނު "ރޭގަނޑުގެ ރާނީ"

2 months ago

3

މި ކުއްޖާ ހެދުން އަޅާލެއް ޗާލުކަމުން ހައިރާންކަން

3 months ago

2

ކަށިތައް ޗޯކު ހާ ބަލިކަށި، އެކަމަކު އަޒުމް ވަރުގަދަ

23 hours ago

23

ދުންފަތުގެ އުފެއްދުންތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފޮށީގެ ބޭރުގައި ގްރެފިކް ހެލްތު ވޯނިން ނުވަތަ އިންޒާރުގެ މަންޒަރުތައް ގިނަކޮށް، ވަކިން ސިނގިރެޓް ނުވިއްކޭ ގޮތަށް...

1 day ago

ހަނދާން ނެތޭ ބަލި: ބުނެދޭން ނޭނގޭ ހިތްދަތިކަމެއް

1 day ago

ނުނިދޭ ނަމަ ޑިޕްރެޝަނަށް ލުއިވެދާނެބާ؟

1 day ago

6

ސިކުނޑި "މަރުވި" މީހަކު ސަލާމަތްވެއްޖެ