12 hours ago

ކިޔަވާކަށް ވަކި އުމުރެއް ނޯވެ އެވެ. ފުރުސަތެއް ތަނަވަސްވި އިރަކުން އެކަން ކުރަންވީ އެވެ. މެކްސިކޯގެ ފަގީރު ހިސާބަކަށް ނިސްބަތްވާ، އުމުރުން 96 އަހަރުގެ ގުއަޑްލޫޕް ޕަލާޝިއޯސް ނުވަތަ އާންމު ނަމުން ނަމަ ޑޯނާ ލުޕިޓާއަކީ ކުޑައިރު...

3 days ago

1

އިންޑިއާގެ ކުޅަދާނަ ކޮރިއޮގްރާފަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރު ރެމޯ ޑި ސޫޒާގެ އަމިއްލަ ކްލޯތިން ލައިނެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

4 weeks ago

4

އަނގޮޓި އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި "އިނގިލީގައި އިންދަނީ"

1 month ago

ސެލީނާ ގޮމޭޒްގެ ހެދުންތައް އެންމެންނަށް

1 month ago

ވަސާޗޭ ވެސް ޖަނަވާރުގެ ކެހެރި ބޭނުންނުކުރަން ނިންމައިފި

4 hours ago

3

ރާއްޖޭގައި އެމްބީބީއެސް އަށް ކިޔެވުމަށް ދޫކުރާ ލޯނަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން (ޑީއެޗްއީ) އިން އިއްޔެ އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

12 hours ago

ގްރީން ޓީ ސަޕްލިމެންޓުން ފުރަމޭ ހަލާކުވެދާނެ

1 day ago

9

މިއީ އެންމެ 12 ހަފުތާއިން ހަށިގަނޑަށް ގެނައި ބަދަލު

1 day ago

2

ކޮފީ އާއި ނަޓްސް؛ ހިތަށް ފަރުވާއެއް