2 hours ago

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެޕަލް އައިފޯން މޮޑެލްތަކުގެ ކެމެރާތައް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ކުންފުނިން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮޓޯގްރަފީ ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނި ސްޕެކްޓްރަލް އެޖް ގަނެފި އެވެ.

1 day ago

1

ބުރުގާ އަޅާ އަންހެން ފެތުންތެރިންނަށް ނައިކީ ކުންފުނިން ހާއްސަ ހެދުމެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

5 days ago

3

މިސް ޔުނިވާސް އަކީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރީތީގެ ރާނީ

1 week ago

ބޯ ފަންކޮށް ކުލަޖައްސާ އެއްޗެހިން އުރަމަތީ ކެންސަރު

2 weeks ago

ބާރު ޖީންސެއްގެ ސަބަބުން މަރު ނުވީ ކިރިޔާ

1 day ago

13

ރާއްޖޭގައި އަންނަ އަހަރު ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓްގެ ހިދުމަތް ފަށަން އައިޖީއެމްއެޗުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

3 days ago

ސްޓާ ވޯސްގެ އާ ފިލްމު ބެލުމުގައި ސަމާލުވާން އެދެފި

3 days ago

11

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑަޔަލިސިސް ޔުނިޓް ހުޅުވައިފި

3 days ago

34

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވުން އަންނަ ހަފުތާގައި