އަޔަލެންޑްގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝިނީޑް އޯކޯނާ އިސްލާމްވެއްޖެ

"ނަތިން ކޮމްޕެޔާސް 2 ޔޫ" ފަދަ ލަވަތައް ކިޔައިގެން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އަޔަލެންޑްގެ އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝިނީޑް އޯކޯނާ އިސްލާމްވެއްޖެ އެވެ.


ސިނިއާދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އޭނާ އިސްލާމް ދީން ގަބޫލުކުރީ އަމިއްލަށް ބޭނުންވެގެން ކަމަށާއި އެކަމާ މިހާރު ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިން އެންމެހައި އަހުންނާއި އުހުތުންނަށް ޝަކުރު އަދާކުރާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ޝިނީޑް، 51، އިސްލާމްވުމަށް ފަހު، ބުރުގާ ވެސް އަޅައި ނަން ވެސް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ އަށް މިހާރު ކިޔަނީ ޝުހާދާ އެވެ. ޓްވިޓާގައި ވެސް އޭނާ މިހާރު ބޭނުން ކުރަނީ އެ ނަމެވެ.

ޝުހާދާގެ ޓްވީޓް.

ޝިނީޑް އިސްލާމްވުމާ ގުޅިގެން އަޔަލެންޑްގެ އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގެ އިސް އިމާމު އަދި އައިރިޝް މުސްލިމް ޕީސް އެންޑް އިންޓެގްރޭޝަން ކައުންސިލްގެ ޗެއާ ޝެއިހް ޑރ. އުމަރް އަލް ގަދްރީ ވަނީ އެކަމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ޝިނީޑް ޝަހާދަތުގެ ދެ ކަލިމަ ކިޔާ ވީޑިއޯއެއް ވެސް ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

ޝިނީޑް ޝަހާދަތް ކިޔަނީ.

އިސްލާމްވުމަށް ފަހު، ނަން ބަދަލު ކުރުމުގެ ކުރިން ޝިނީޑް މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ދީނާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފަހު ނަން ބަދަލުކޮށްފައިވެ އެވެ. އެ ފަހަރު އޭނާ އަށް ކިޔާފައި ވަނީ މަގްދާ ދަވިތު އެވެ.

ޝިނީޑް އާންމުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް މަޝްހޫރުވީ 2016 ގައި މަރުވި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޕްރިންސް ކިޔާފައިވާ ލަވަ "ނަތިން ކޮމްޕެޔާސް 2 ޔޫ" ގެ ތަފާތު ވާޝަނެއް 1990 ގައި ކިޔައިގެންނެވެ.

ޝިނީޑް މިއުޒިކީ ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް 10 އަލްބަމެއް ނެރެފައިވާ އިރު، އަންނަ އަހަރު ވެސް އޭނާ އޮތީ އަލްބަމެއް ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާމްވުމަށް ފަހު، މިއުޒިކާ ދުރުވެ، އެ އަލްބަމްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. އެއަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ "ނޯ މަޑް، ނޯ ލޮޓަސް" އެވެ.

ޝިނީޑްގެ "ނަތިން ކޮމްޕެޔާސް 2 ޔޫ".

ޝިނީޑް އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އަލްބަމަކީ 2014 ގެ "އައި އެމް ނޮޓް ދަ ބޮސީ، އައި އެމް ދަ ބޮސް" އެވެ.

އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ އަލްބަމެއް ނެރުނީ 1987 ގަ އެވެ. އެއީ "ދަ ލަޔަން އެންޑް ދަ ކޯޕްރާ" އެވެ. ޝިނީޑް ނެރުނު އަލްބަމްތަކުގެ ތެރޭގައި ފެއިތު އެންޑް ކަރެޖް (2000)، ތުރޯ ޑައުން ޔޯ އާމްސް (2005) އަދި ތިއޮލޮޖީ (2007) ހިމެނެ އެވެ.