އެންޓާޓިކްގެ ގަނޑުފެން ޝީޓްތަކުގެ ދަށުގައި ފަތައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފިނި ތަން ކަމަށްވާ އެންޓާޓިކްގެ ގަނޑުފެން ޝީޓްތަކުގެ ދަށުގައި ފަތައިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މީހަކު ތާރީހުން ހާއްސަ ޖާގައެއް ހޯދައިފި އެވެ.


އުމުރުން 50 އަހަރުގެ ލުވިސް ޕިޔޫ އަކީ މިހާތަނަށް އެންޓާޓިކްގެ ގަނޑުފެން ޝީޓްތަކުގެ ދަށުގައި ފެތި ފުރަތަމަ މީހާ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ޑްރައިސޫޓަކާ ވެސް ނުލައި އަށް މިނިޓް ވަންދެން ފަތައިފަ އެވެ. އެހާ ފިނިގަދަ ތަނެއްގައި ލުވިސް ފެތީ ހަމައެކަނި ބޮލުގައި ކެޕަކާއި ލޮލުގައި ގޮގްލްއެއް އަޅައި، ހުސްގަޔާ އެވެ.

މީޑިއާތަކުން ބުނީ ލުވިސް ގަނޑުފެން ޝީޓްތަކުގެ ދަށުގައި ފެތުމުގެ ހަތަރު ދުވަސްކުރިން މި މަހުގެ 20 އާއި 23 ވަނަ ދުވަހު ޓްރެއިލްތަކެއް ޖެއްސި ކަމަށެވެ. އަދި ރަސްމީކޮށް ފެތީ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ. އަދި މިހާރު އޭނާ އަންނަނީ އިތުރު 20 މިނިޓްގެ ފެތުމެއް އެންޓާޓިކްގެ އަޑީގައި ހުރި ފިނިގަދަ ލޭކްތަކުގައި ފަތަން ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ.

ޕްރޮފެޝަނަލް ފެތުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ލުވިސް އަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ މީހެކެވެ.

"އެންޓާޓިކްގެ އަޑީގައި ފެތުމަކީ މިހާތަނަށް ފެނުނު އެންމެ ހިތްގައިމު މަންޒަރު،" ފެތުމުގެ 33 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ހާއްސަ އަށް މިނިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ލުވިސް ބުންޏެވެ. "އެއީ ސިފަކޮށްދޭން ވެސް އުނދަގޫހާ ރީތިކަމެއް. އަހަރެންގެ ވަށައިގެން އޮތީ މުޅިން ވެސް އެކި ޝޭޑްސްގެ ނޫކުލަ. ވަކި ހިސާބަކުން ވައިލެޓް ކުލަ ވެސް ފެނުނު. ކޮންމެ މަންޒަރަކީ ވެސް ބަލައި ފޫހިނުވާ މަންޒަރުތަކެއް."

ދުނިޔެ ހޫނުވަމުންދާ މައްސަލަ އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ބޮޑުވަމުން އަންނަ އިރު އެންޓާޓީކާގެ ގަނޑުފެންތައް މީގެ ކުރިން ވިރެމުން ނުދާހާ ބާރު މިނުގައި ދަނީ ވިރެމުންނެވެ. މީގެ ސަބަބުން ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލި ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް އޭގެ އަސަރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.