މި ފަހަރު އީލޮން މަސްކްގެ ލަވައެއް

އެމެރިކާގެ މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް، ދޭތެރެއަކުން ކޮންމެވެސް ތަފާތުކަމެއް ކޮށްލައިގެން މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދަ އެވެ. ޓެސްލާ އާއި ސްޕޭސް އެކްސް ފަދަ މަޝްހޫރު ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިޔާގެ ވާހަކަ މި ފަހަރު ދައްކަން ޖެހެނީ އާންމުކުރި ލަވައަކާ ހެދި އެވެ.


ސްޕޮޓިފައި އާއި ސައުންޑް ކުލައުޑް ފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ދޫކޮށްލި މި ލަވަ އަކީ "ޑޯންޓް ޑައުޓް ޔޯ ވައިބް" އެވެ. އީލޮން ބުނިގޮތުގައިި މި ޓްރެކްގެ މިއުޒިކާއި ޅެމާއި އެއިން އިވޭ އަޑަކީ ވެސް އޭނާގެ މަސައްކަތެވެ.

އޭގެ ރެކޯޑިންގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ވެސް އޭނާ ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެކަމަކު ބައެއް މީހުން ވަނީ މި ޓްރެކްގައި އީލޮން، 48، ގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި ޕޮޕް މިއުޒިޝަން ގްރައިމްޒް، 31، ގެ އަތެއް ނުވާނެތޯއާ ދޭތެރޭ ވެސް ސުވާލު އުފައްދައިފަ އެވެ. ގްރައިމްޒް، 31، އަކީ ކެނެޑާ އަށް އުފަން ލަވަކިޔުންތެރިއެކެވެ.

އޭނާ މިހާތަނަށް ތިން އަލްބަމެއް ނެރެފައިވާ އިރު، ހަތަރު ވަނަ އަލްބަމް "މިސް އެންތުރޮޕޮސީން" މި މަހުގެ 21 ގެ ނެރޭނެ އެވެ.