ލައިފްސްޓައިލް / ވޯގް މަޖައްލާ

ވޯގް މަޖައްލާގައި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ

ވޯގް އިންޑިއާގެ ކަވަރުގައި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ (ވާތްފަރާތުގައި)

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން އަދި ލައިފްސްޓައިލް މަޖައްލާ އިން އިންޑިއާގައި ނެރޭ "ވޯގް އިންޑިއާ" ގެ މި މަހުގެ އަދަދުގައި ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ތަފާތު ސިފަތަކުގެ ހަ މޮޑެލް އެއް ހިމެނި އިރު ރާއްޖޭގެ މޮޑެލް އެއްގެ ގޮތުގައި ރައުދާ އާތިފް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

ވޯގް އިންޑިއާގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ބޫޓާން، ނޭޕާލް، ބަންގްލާދޭޝް، ސްރީ ލަންކާ އަދި އިންޑިއާގެ މޮޑެލް ހިމަނާފައިވެ އެވެ.

ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ ގިނަ ބަޔަކަށް އެނގިފައި ވާނީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވި، ވިލު ނޫކުލައިގެ ލޮލެއް ހުރި ދިވެހި ޒުވާނާގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. ވޯގްގައި ބުނެފައި ވަނީ ރައުދާ އޭނާގެ ކެރިއާ ފަށާފައި ވަނީ ތިމާވެށީގެ ކެމްޕޭނަކުން، އުމުރުން އެންމެ 14 އަހަރުގައި ކަމަށެވެ.

ރައުދާ.

ރައުދާ މިހާރު ދަނީ ޑޮކްޓަރަކަށް ވުމަށް ކިޔަވަމުންނެވެ. އެމްބީބީއެސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރަމުން އަންނަ ރައުދާ ވެގެން ދާނީ ވޯގްގައި ފީޗާކުރި ފުރަތަމަ ދިވެހި މޮޑެލް އަށެވެ.

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން މަޝްހޫރުވި، ރައުދާގެ ފޮޓޯ. -- ފޮޓޯ: ސޮއްޓި

ރައުދާގެ ވިލު ނޫކުލައިގެ ކަޅި ވަރަށް ރީއްޗަށް ފެންނަ ގޮތަށް، ދިވެހި ފޮޓޯގްރާފާ ޝިފާޒް (ސޮއްޓި" މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ނެގި ފޮޓޯއެއް ވަރަށް ބޮޑަށް މަޝްހޫރުވި އެވެ. އިންޓަނެޓްގެ އެކި ފޯރަމްތަކުގައި އެ ފޮޓޯ އަށް ބޭރު މީހުންގެ ސަމާލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިފައިވެ އެވެ. ވޯގްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ މަޖައްލާ އަށް ވެސް ރައުދާ ފާހަގަވީ "މޯލްޑިވިއަން ގާލް ވިތު އަކުއާ ބްލޫ އައިސް"ގެ ނަމުގައި އާންމުވި މި ފޮޓޯ އިން ކަމަށެވެ.

"ކެރިއާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރާ ކަމަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް މޮޑެލް ކުރުމަކީ ހޮބީއެއް،" އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ރައުދާ ވޯގް މަޖައްލާ އަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ގައުމީ ޓީވީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުޑަ ކެމްޕެއިނަކުން ފެށުނު މަސައްކަތުގައި މަޝްހޫރުކަން ލިބުނު ރައުދާ ބުނެފައި ވަނީ ޑޮކްޓަރަކަށް ވާން އަބަދުވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި މީހުންނަށް އެހީވުމަކީ އޭނާގެ އަބަދުގެ ވެސް ހުވަފެނެއް ކަމަށެވެ.

41 ކޮމެންޓް, 21 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 48%
icon sad icon sad 43%
icon angry icon angry 5%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 5%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޚަލަބޮލި

04 November 2016

މަންޖެ ރަނގަލައް ކިޔަވާތި.ބޭބެގެނަސޭހަތަކީ މެގެޒިންތަކުން ފެނުނަސް ތީވެސްދިވެހި މުސްލިމް ކުއްޖެއްކަން ހަދާންބަހައްޓާ

The name is already taken The name is available. Register?

ތަމެން

09 October 2016

މީ ކޮމެންޓް

The name is already taken The name is available. Register?

ބުއްޅަހޮއްކޮ

09 October 2016

އެނދި މަރިޔަނބާ ރެހެންދި ޚަދީޖާވެސް ރާއްޖޭގަ އުޅުނީ ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ފަހުން. ފިރިހެނުން ބޮކްސާ ލައިގެން ސްޓޭޖް އަށް އެރެންޏާ ދިވެހި އަންހެންކުދިންނަށް މޮޑެލް ނުކުރެވެންވީ ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ. ރާއްޖޭގެ ފިރިހެނުންނަކީ މުސްލިމުންނެއްނޫންބާ؟ ހެޔޮނުވާނެ ޖިންސީ ތަފާތުކުރުންތައް ހުއްޓާލަބަ! މިއީ 21 ވަނަ ގަރުނޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޖޫން

09 October 2016

ޖިންސީ ތަފާތު ނެތް ނަމަ، މެގެޒިންގަ ތިބޭނީ ފިރިހެނުންގެ ފޮޓޯތައް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޜެހެންދި

09 November 2016

21 ވަނަ ގަރުނަކަސް އިސްލާމްދީން ވާނީ ހަމަ އިސްލާމްދީނަށް. 21 ވަނަ ގަރުނަށް ވެގެނެއް ދީނުގަ އުޅެން އަންގަވާފައިވާ ގޮތްތައް ބަދަލެއް ނުވާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ބެއްޔާ8

08 October 2016

ދިވެހި ފިރިހެނުން. ދާނީ ދުވާލު ދެއިރު ކޮފީ އަށް ސިގިރޭޓުބޯން. ނިދާހޭލަނީ މެންދުރު. އަނގައިން ހުސް އައުގުރާނު. ބޯހުންނާނީ ފާޑަކާށް ދިމަދިމާލުން ދިގުކޮއްފަ. ކަންފަތުގައި ބައެއް މީހުން މުދިލާފަ.މަގުމަތިން ފެންނަހާ އަންހެނުން ކުއްޖަކާ ފޮށޭނެ. އެކަމަކު ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ މަންޖެ ހުންނާނީ ބުރުގާ އަޅާފަ ނަމާދު ނުކުރިޔިސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ގާފު

08 October 2016

ފިރިހެނުން ތިހެން އުޅެގެން މީހުންގެ ތައުރީފު ލިބޭތަ؟ އެއީ ތަފާތަކީ. އަންހެނުން އަންހެނުންނަށް ދެނީ ނުބައި ނަސޭހަތް.

The name is already taken The name is available. Register?

ދސދަދ

08 October 2016

މުސްލިމަކަށް ވަނީ، މީހާ ހުންނަ ގޮތަކުން ނެތް ނޫން. ރަގަޅު، ކޮއްކޮ ވައްކަން ކޮށްފަ ވެސް ކަޅުބުރުގާ އެޅީމަ މި މީހުން އަތް ޖަހާނެ، މީހަ ހުންނަ ގޮތަކީ އަހުލާގެއް ނޫނ

The name is already taken The name is available. Register?

ފަރުހާދު

08 October 2016

މީހާ ވަކި ގޮތަކަށް ނެތް ނަމަ، ތި މެގެޒިންއަށް ވަކި ބަޔަކަށް އެރެނީ ކީއްވެ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޒިއަޒަން

09 October 2016

ސަޅި

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ

08 October 2016

ރައުދާއަށް އިތުރު ކާމިޔާބައްއެދެން. މިފަދަ ބޮޑު ފެޝަން މަގަޒިންއަކުން ފުރުސަތު ލިބުންއެއީ ވަރައްބޮޑު ކާމިޔާބެއް. ދިވެހި ފެޝަން އިންޑަސްރީވެސް ކުރިއަރާނެ. ގުޑްލަކް

The name is already taken The name is available. Register?

ޚާލިދާ

08 October 2016

ދިވެއްސަކައް ވުމަކުން މުސްލިމަކައް ނުވާނެ މުސްލިމަކައް ވާނީމުސްލިމުން އުޅޭހެން އުޅެގެން... އުޚުތާއެވެފfުރިހަމަ މުސްލިމަކައް ވާށެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އައިލް

07 October 2016

ހަޤީޤީ ރިވެތި ކަމަކީ އެރިވެތިކަން ދައްކަން ވާ ފަރާތަށް ދެއްކުމެވެ. އަބަދުފެނި އަތްލެވޭ އެއްޗެތީގެ އޮފްކަން އިސާހިތަކު ނިކަން އަވަހަށް ފިލާދެއެވެ. ފަތިހު ފަރިވި މާތައް ހަވީރަށް މިލާހެން ޒުވާންކަން މިލާމޯޅިވާތަން ދެކޭނޭ!! އަޅަމެންނަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން

The name is already taken The name is available. Register?

ޜަަރީ

07 October 2016

ރައުދާކޮއްކޯ ދައްތަ ބުނާނެ ވާހަކައެއްނެތް. އަހަރުމެންގެ ގުނަންތަކަކީ އިސްތިހާރުކުރާ އެއްޗިއްސެއްނޫން. އިސްތިހާރުކުރާނީ ވިއްކާއެއްޗެހި. ތި ގުނަވަންތަކާއިގެން ރީތި ގޮތުގަ ކިޔަވައިގެން އައިސް ހެއްދެވި ފަރާތައް ޝުކުރުކޮށް ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދީ...މަގު ގެއްލިފައިވާ މީހުންނާއި ދުރުވޭ...

The name is already taken The name is available. Register?

ސަހަރޯ

08 October 2016

ދައްތާ ބުނަން މި ގައުމަށް ކޮން ހިދުމަތެއް ކޮށްދެވެން އޮތީ..އަތައް ގޮވާފަ އޮއި ގައުމެއް މީ

The name is already taken The name is available. Register?

ފާތޭ

08 October 2016

ނިވާކޮށްގެން ދުނިޔޭގައި ލެއްވިހާ ނުބައިކަންތަށް ކުރަމުން އުޅޭ އަންހެނުން މަދެއްނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢައިޝާ

07 October 2016

ތަފާތު މީހުންގެ ތަފާތު ހިޔާލު.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454