ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން ހޯދަން އެފްއޭއެމުން އައްޑުއަށް

ގައުމީ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ސްކޮޑަށް ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން ހޯދުމަށް އެފްއޭއެމުން ފަށާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީން ކުޅުންތެރިން ސްކައުޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ކޯޗުން މިއަދު ފަށާނެ އެވެ.


"ޓުވާޑްސް ފިއުޗާ" ގެ ނަމުގައި އެފްއޭއެމުން މި ފަށާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސިލެކްޝަނަކީ ފެށުން ކަމަށާއި އަތޮޅުތަކުން ޒުވާން ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން ހޯދުމުގެ ސިލްސިލާ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެފްއޭއެމުން ރާވާފައިވަނީ މިއަދާއި މާދަމާ އައްޑޫގެ ތިން ރަށެއްގައި ސިލެކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާށެވެ. އެގޮތުން ހަވީރު 4 އިން އިރުއޮއްސި 6 އަށް ހިތަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމާއި ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އަދި މީދޫ ދަނޑުގައި ސިލެކްޝަން އޮންނާނެ އެވެ. މި ސިލެކްޝަނުގައި 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ކޯޗުންގެ އިތުރުން އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑައިރެކްޓަރު ތުރުކީގެ ޖޭން ވަންލީ ވެސް ބައިވެރިވެ އެވެ.

މި ސިލެކްޝަނުން އެކުލަވަލާ ޓީމަކާއި ރާއްޖޭގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުން މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ހިތަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމުގައި މެޗެއް ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

ރާއްޖޭން 2008 ވަނަ އަހަރު ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރިއިރު ކުޅުނު އައްޑުއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) އާއި އަހުމަދު ސައީދު (އައްމަޓީ) އަކީ ވެސް އެ އަތޮޅުގައި ބޭއްވި މިފަދަ ސިލެކްޝަނަކުން ފާހަގަވި ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު އެއް އަތޮޅު ކަމަށްވާ އައްޑޫގައި އެފްއޭއެމުން މި ޕްރޮގްރާމް ފެށިއިރު އެއީ ފުޓްބޯޅައިގެ މުއްސަނދި ތާރީހެއް އޮތް އަތޮޅެކެވެ. އެގޮތުން އިނގިރޭސިންގެ ޒަމާނުގައި އެ އަތޮޅުގައި ފުޓްބޯޅަ ލީގެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު، ޑީއެންސީގެ ނަމުގައި އުފެދުނު ޓީމުން ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ އުހަށް ދަތުރުކުރި އެވެ. އޭގެ ފަހުން އައްޑޫ ވިޔަފާރިވެރިންތަކެއް ގުޅިގެން އައިލެންޑް ފުޓްބޯލް ކްލަބް (އައިއެފްސީ) ގެ ނަމުގައި އަދި ފަހުން ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީގެ ނަމުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކޮށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދި އެވެ. ބަކާ އާއި އައްމަޓީގެ އިތުރުން ޝަމްވީލް ގާސިމް (ބޮންޑާ) އާއި ހުސެއިން ލުތުފީ (ލުއްޑާ) އާއި އަބްދުﷲ ހަނީފް (ބެންޖޯ) އަކީ އެ އަތޮޅުން ފާހަގަވި ކުޅުންތެރިންނެވެ.

އެފްއޭއެމުން މި ޕްރޮގްރާމް މި ފެށީ، ޔޫތު ޓީމުތަކުގެ ނަތީޖާ ދަށްވެ ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ކުޅުންތެރިން ހޯދައިގެން ޒުވާން ޓީމުތައް އެކުލަވާލުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގޮވާލަމުން އަންނަނިކޮށެވެ.

ރާއްޖޭގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު ދާދި ފަހުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރިއިރު ހުރިހާ މެޗަކުން ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. ބޫޓާން އަތުން 1-0 އިން ބަލިވިއިރު ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ބަލިވީ 2-0 އިންނެވެ. ނޭޕާލް އަތުން ހަމަ އެ ނަތީޖާ އިން ރާއްޖެ ބަލިވިއިރު އިންޑިއާ އިން ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ 2-1 އިންނެވެ.

މިއީ 14 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝް އަތުން އެއްވެސް ލެވެލެއްގައި ރާއްޖެ ބަލިވި ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ. އެންމެ ފަހުން ބަލިވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ތިން ވަނަ ހޮވި މެޗުގަ އެވެ. ބޫޓާން އަތުން ބަލިވި ބަލިވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެ ޓީމު އަތުން އެއްވެސް ލެވެލެއްގައި ބަލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.