ނިއުގައި މަޑުކުރަން ދަގަނޑޭ ނިންމައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ވެސް ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކުޅެން އިތުބާރު ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ނިންމައިފި އެވެ.


ނިއުގެ ޕްރެކްޓިސް އާ ސީޒަނަށް މިއަދު ފެށިއިރު ދަގަނޑޭ ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ މެދުތެރެއިން ނިއުއާ ގުޅުނު ދަގަނޑޭ ވަނީ އެ ޓީމުން މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގާއި އެފްއޭ ކަޕް އަދި ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރިއިރު މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފަ އެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު މުހިއްމު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދާއި ރިލްވާން ވަހީދު (ރިލޭ) އާއި އަހުމަދު އަބްދުﷲ (ލިލީ) އާއި އަކްރަމް އަބްދުލްގަނީ އާއި ހަސަން އަދުހަމް (ސަޑޭ) އަބްދުﷲ މިދުހަތު (ބިޗަޑް) ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފަ އެވެ. އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ކޯޗުކޮށްދޭ ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ ބްރުޒޮން އެވެ.

މެލޭޝިއާގެ ޕީޑީއާރްއެމް އަށް ތިން ސީޒަން ކުޅުމަށް ފަހު އަނިޔާގެ ސަބަބުން އެ ކްލަބުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލުމަށް ފަހު ދަގަނޑޭ އެނބުރި ރާއްޖެ އައިސް 2016 ވަނަ އަހަރު ސީޒަނުގެ ފަހު ބައިގައި ރެކޯޑް އަގަކަށް ކުޅުނީ މާޒިޔާ އަށެވެ. އެ ކްލަބާ އެކު އޭނާ ވަނީ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

ކްލަބް ވެލެންސިއާ އިން 2001 ގައި ކެރިއަރު ފަށައި އެ ކްލަބަށް ހަތަރު އަހަރު ކުޅުމަށް ފަހު ދަގަނޑޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ނިއުއާ ގުޅުނީ 2006 ގަ އެވެ. އެ ސީޒަނުގައި އެ ކްލަބާ އެކު އެފްއޭ ކަޕާއި ދިވެހި ލީގު ކާމިޔާބުކުރިއިރު ޖެހިގެން އައި އަހަރު އެ ޓީމަށް އެފްއޭ ކަޕް މިލްކުކޮށްދިނެވެ. އޭގެ ފަހުން ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީ އަށް ކުޅުމަށް ފަހު އެނބުރި ނިއުއާ ގުޅުނީ 2012 ވަނަ އަހަރެވެ. އެ އަހަރު މެޗަކުން ބަލިނުވެ ދިވެހި ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އަދި ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ނިއު ކާމިޔާބުކުރިއިރު ދަގަނޑޭ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި އެވެ.

ޖެހިގެން އައި 2013 ވަނަ އަހަރަކީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ސީޒަނެވެ. އެ ފަހަރު ސީޒަނުގެ ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ ހުރިހާ މުބާރާތެއް ނިއު ކާމިޔާބުކުރިއިރު ދަގަނޑޭ ވަނީ 50 އަށް ވުރެ ގިނަ ގޯލް ޖަހައި ރެކޯޑް ހަދައިފަ އެވެ. އަދި އެ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ނިއު ގެންގޮސްދިނެވެ.

އެ އަހަރަށް ފަހު މެލޭޝިއާގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޕީޑީއާރްއެމް އަށް ބަދަލުވެ އެ ކްލަބް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ޕްރޮމޯޓްކޮށްދީ އަދި މެލޭޝިއާގެ އެންމެ މޮޅު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމް ހޯދި އެވެ.