ނިއުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް ދަގަނޑޭ އަށް

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކެޕްޓަނަކަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ވެސް ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


އެ ޓީމުގެ ސީނިއާ ވައިސް ކެޕްޓަންގެ ގޮތުގައި އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ދެމި ހުރިއިރު ވައިސް ކެޕްޓަނަކީ އަކްރަމް އަބްދުލްގަނީ އެވެ.

ދަގަނޑޭ އަށް ކެޕްޓަން ބޭންޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އެ ކްލަބުގެ އާ ސްޕޮންސާ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ސީޢީއޯ ނަޖީބް ހާނެވެ.

ނިއު އިން ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު އަތުން ކެޕްޓަންކަން ނެގި ސަބަބެއް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެގޮތަށް ނިންމީ އިމްރާން ވެސް އެދިގެންނެވެ. އަދި އެ ޓީމުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ވެސް ހުރުމާ އެކު އަންނަ ސީޒަނުގައި އިމްރާން ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހުރިހާ މެޗެއް ކުޅޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ އެއީ ވެސް އާ ކެޕްޓަނެއް ހަމަޖެއްސި ސަބަބެއް ކަމަށް ލަފާކުރެވެ އެވެ.

އިމްރާން ވަނީ ނިއުގެ އެ ނިންމުމަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ކެޕްޓަން ބޭންޑް ގައުމީ ޓީމުގެ ވެސް ކެޕްޓަނަށް އަދި ވައިސް ކެޕްޓަންކަން ގައުމީ ޓީމުގެ ސީނިއާ ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ދިނުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު އެ ކުޅުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން،" އިމްރާން ބުންޏެވެ.

ނިއު އަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއްގައި ކުޅެ ގިނަ ކާމިޔާބީތައް ހޯދާފައިވާ ދަގަނޑޭ ވަނީ ނިއު އަށް ކުޅުނު ފުރަތަމަ ސީޒަން ކަމަށްވާ 2006 ގެ ގައުމީ މުބާރާތުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިފަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީގެ ކެޕްޓަންކަން ވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގައި ކޮށްފަ އެވެ. އޭނާއާ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް ހަވާލުކުރީ 2009 ގަ އެވެ.

ކްލަބް ވެލެންސިއާ އިން 2001 ގައި ކެރިއަރު ފަށައި އެ ކްލަބަށް ހަތަރު އަހަރު ކުޅުމަށް ފަހު ދަގަނޑޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ނިއުއާ ގުޅުނީ 2006 ގަ އެވެ. އެ ސީޒަނުގައި އެ ކްލަބާ އެކު އެފްއޭ ކަޕާއި ދިވެހި ލީގު ކާމިޔާބުކުރިއިރު ޖެހިގެން އައި އަހަރު އެ ޓީމަށް އެފްއޭ ކަޕް މިލްކުކޮށްދިނެވެ.

އޭގެ ފަހުން ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީ އަށް ކުޅުމަށް ފަހު އެނބުރި ނިއުއާ ގުޅުނީ 2012 ވަނަ އަހަރެވެ. އެ އަހަރު މެޗަކުން ބަލިނުވެ ދިވެހި ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އަދި ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ނިއު ކާމިޔާބުކުރިއިރު ދަގަނޑޭ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި އެވެ.

ޖެހިގެން އައި 2013 ވަނަ އަހަރަކީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ސީޒަނެވެ. އެ ފަހަރު ސީޒަނުގެ ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ ހުރިހާ މުބާރާތެއް ނިއު ކާމިޔާބުކުރިއިރު ދަގަނޑޭ ވަނީ 50 އަށް ވުރެ ގިނަ ގޯލް ޖަހައި ރެކޯޑް ހަދައިފަ އެވެ. އަދި އެ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ނިއު ގެންގޮސްދިނެވެ. އޭނާ ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ނިއު އަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ މެދުތެރެއިންނެވެ.