ސާފްގައި ރާއްޖެ، އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ އެއް ގްރޫޕަކަށް

މި ފަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ އެކު ގްރޫޕް ބީ ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.


ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގެ ނަމުގައި މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 4-15 އަށް ބަންގްލަދޭޝްގައި ބާއްވާ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އޭ ގައި ހިމެނެނީ ބަންގްލަދޭޝާއި ނޭޕާލާއި ޕާކިސްތާން އަދި ބޫޓާނެވެ. މުބާރާތުގެ ގުރުނެގުން ބޭއްވި މިއަދު ހެނދުނު ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގަ އެވެ.

މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 2013 ވަނަ އަހަރު ހޯދި އަފްގާނިސްތާން މި ފަހަރު ވާދަނުކުރާތީ މުބާރާތުގައި ހިމެނެނީ ޖުމްލަ ހަތް ޓީމެވެ. އަފްގާނިސްތާން ބައިވެރިނުވަނީ އެ ގައުމު ސެންޓްރަލް އޭޝިއާ ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ އެވެ.

މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސެޕްޓެމްބަރު 5 ވަނަ ދުވަހު ނުކުންނާނީ ލަންކާއާ ދެކޮޅަށެވެ. ރާއްޖެއާ ސަރަހައްދުގައި ކުރިން އެންމެ ވާދަވެރިކޮށް ފެނުނު ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ފަހުން ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުން، 2013 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވަނީ 10-0 އިން މޮޅުވެފަ އެވެ. ދެ ވަނަ މެޗުގައި އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ނުކުންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ސެމީގައި ސެޕްޓެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރާނީ ގްރޫޕް އޭ ގެ އެއް ވަނަ ޓީމާއި ބީ ގެ ދެ ވަނަ ޓީމެވެ. އެ ދުވަހު ކުޅޭ ދެ ވަނަ ސެމީގައި ވާދަކުރާނީ ގްރޫޕް ބީ ގެ އެއް ވަނަ އާއި އޭ ގެ ދެ ވަނަ ޓީމެވެ. ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރު 14 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ 2009 ވަނަ އަހަރަށް ފަހު އެއް ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނުނުއިރު މި ފަހަރު މި ދެ ޓީމު ސެމީގައި ބައްދަލުކުރަން ނުޖެހޭނެ އެވެ. ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖެ ވާދަކުރި ނުވަ ފަހަރުގެ ތެރެއިން ސެމީގައި އިންޑިއާއާ ކުޅެން ޖެހުނު ފަސް ފަހަރު ވެސް ބަލިވީ އެވެ. ބައްދަލުކުރަން ނުޖެހުނު ހަތަރު ފަހަރު ފައިނަލުގައި ވާދަކުރި އެވެ.

އިންޑިއާއާ ވާދަކުރަން ނުޖެހުނު ފަހަރުތަކަށް ބަލާއިރު 1997 ވަނަ އަހަރު ލަންކާ ބަލިކޮށް ސެމީ އަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ފައިނަލުން އިންޑިއާ އަތުން ބަލިވީ އެވެ. އޭގެ ފަހުން 2003 ވަނަ އަހަރު ޕާކިސްތާން އަތުން ސެމީގައި މޮޅުވެ ފައިނަލަށް ދިޔަ އިރު ފައިނަލުގައި ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ބަލިވީ އެވެ. އަދި 2008 ވަނަ އަހަރު ސެމީގައި ލަންކާ ބަލިކޮށް ފައިނަލަށް ގޮސް ފައިނަލުން އިންޑިއާ އަތުން މޮޅުވެ ތަށި ހޯދި އެވެ. ޖެހިގެން އައި 2009 ވަނަ އަހަރު ސެމީން ލަންކާ އަތުން މޮޅުވި ނަމަވެސް ފައިނަލުން އިންޑިއާ އަތުން ބަލިވީ އެވެ.

އިންޑިއާއާ ވާދަކުރަން ޖެހި ކެޓީ 1999 ވަނަ އަހަރާއި 2005 ވަނަ އަހަރާއި އެންމެ ފަހުން މުބާރާތް ބޭއްވި ތިން އަހަރު ކަމަށްވާ 2011، 2013 އަދި 2015 ގަ އެވެ.