ސުޒޭން ގްރީންސްޓްރީޓްސްގައި މަޑުކޮށްފި

އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ގްރީންސްޓްރީޓްސް އަށް ކޯޗުކޮށްދޭން އަލީ ސުޒޭން ނިންމައިފި އެވެ.


މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެ ޓީމާ ހަވާލުވެ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަސް ވަނަ ހޯދައިދިން ކޯޗު ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރިކަން ގްރީންސްޓްރީޓްސް އިން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ.

ސުޒޭނަކީ، ޖޫން މަހު ފަށަން ނިންމާފައިވާ އަންނަ ސީޒަނުގައި ކޯޗުކޮށްދޭނެ ޓީމު ނިންމި ފުރަތަމަ ކޯޗެވެ. ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު ހަވާލުވާނެ ޓީމެއް އަދި ނޭގެ އެވެ. މާޒިޔާގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ވެސް މަގާމުގައި ހުންނާނެ ކަމެއް ނޭގެ އެވެ.

ވިކްޓްރީ އާއި ވެލެންސިއާގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ސުޒޭން ކޯޗިން ކެރިއަރު ފެށީ ދެހާހުގެ ކުރީކޮޅު ވިކްޓްރީންނެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް ދިވެހި ލީގާއި ކަޕް ވިނާސް ކަޕް އަދި ގައުމީ ތަށި ކާމިޔާބުކޮށްދީފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މާޒިޔާއާ ހަވާލުވެ އެ ޓީމަށް ލީގާއި އެފްއޭ ކަޕް އަދި ގައުމީ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްދީފަ އެވެ. ގްރީންސްޓްރީޓްސްއާ މިދިޔަ އަހަރު ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން ވިކްޓްރީ އާއި ގދ. ތިނަދޫ ޓީމުގައި ވެސް ދުވަސްކޮޅެއް ހޭދަކުރި އެވެ.