މިސްޓަ މޯލްޑިވްސްގެ މަގާމް ރަޗޭ އަށް

ބޮޑީބިލްޑިން ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހޮވާ މި އަހަރުގެ މިސްޓަ މޯލްޑިވްސްގެ މަގާމް މުހައްމަދު ރަޝީދު (ރަޗޭ) ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.


ތަޖުރިބާކާރު ބޮޑީބިލްޑަރު ރަޗޭ ވަނީ މި މުބާރާތް 2007 އަދި 2014 ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ މި ފަހަރުގެ ޓައިޓްލް ކާމިޔާބުކުރީ މުހައްމަދު މޫސާ އާއި ޝާހީން އިބްރާހިމް ދީދީއާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

ރަޗޭ ފައިނަލަށް ހޮވުނީ 75 ކިލޯގެ ކެޓަގަރީގެ އެއް ވަނަ ހޯދައިގެންނެވެ. ޝާހީން އެއް ވަނަ ހޯދީ 65 ކިލޯގެ ކެޓަގަރީންނެވެ. އަދި މުހައްމަދު މޫސާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދީ 55 ކިލޯގެ ކެޓަގަރީ ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

މުބާރާތުގެ ފިޓްނަސް ފިޒީކް ކެޓަގަރީގެ އެއް ވަނަ ހޯދީ ފާލިހު މުހައްމަދެވެ. އޭނާއާ ވާދަކުރީ އަހުމަދު ސަލީމާއި އިސްމާއިލް ޝުއާއު އަބްދުﷲ އެވެ.