ބަންގްލަދޭޝްގެ އަބަހާނީ އޭއެފްސީ ކަޕް އިންޓަ ޒޯން ސެމީ އަށް

އިތުރު ވަގުތުގައި އަފްގާނިސްތާނުގެ މަސީހު ސައިގާނީ ވައްދާލި ގޯލުން އިންޑިއާގެ މިނެރްވާ ޕަންޖާބް 1-0 އިން ބަލިކޮށް އޭއެފްސީ ކަޕްގެ އިންޓަ ޒޯން ޕްލޭއޮފް ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީން ހޯދައިފި އެވެ.


މި ފަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ރާއްޖޭގެ ކްލަބަކަށް ފުރުސަތު ނުލިބުނީ އޭއެފްސީ ކްލަބް ލައިސަންސް ނުލިބުމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓީމެއް ނެތި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރިއަށްދާ އޭއެފްސީ ކަޕްގައި، ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސަ ގްރޫޕުގައި ޑާކާ އަބަހާނީ ފިޔަވައި ދެން އޮތީ ނޭޕާލުގެ މަނަންގް މަޝިއަންގްޑީ، އިންޑިއާގެ ޗެއްނާއީ އަދި އައި ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މިނެރްވާ ޕަންޖާބް އެވެ.

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ކުޅެން ފެށި އަބަހާނީ ވަނީ މިދިޔަ ދެ އަހަރު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ވާދަކޮށް ކަޓައިފަ އެވެ. އެ ގޮތުން 2017 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ އަތުން ދެ ލެގުގައި ވެސް ބަލިވިއިރު، މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން ވެސް ދެ ލެގުގައި ބަލިވެފަ އެވެ.

މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ވަނީ މި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލާއި ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ކުޅެފަ އެވެ. އެއީ ކުރީގެ ފޯމެޓަށް ކުޅުނުއިރު އެވެ. އޭއެފްސީން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޒޯންތަކަށް ބަހާލައި މުބާރާތުގެ ފޯމެޓަށް ގެނައި ބަދަލަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ޓީމަކަށް ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފަހަނަޅައި ނުދެވެ އެވެ. ގްރޫޕްގެ އެއް ވަަނަ ޓީމަށް އެކަނި އަނެއް ބުރުން ފުރުސަތު ލިބޭއިރު ދެ ފަހަރު ވެސް އެ ޖާގަ ހޯދީ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި އަބަހާނީ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މި ފަހަރު އަބަހާނީން ފުރުސަތު ހޯދުމާ އެކު މިއީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ތާރީހީ ކާމިޔާބެކެވެ. އެއީ އެ ގައުމުގެ ކްލަބެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭއެފްސީގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފަހަނަޅައި ދިއުމުންނެވެ. ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގައި އަބަހާނީން ނިންމާލީ 13 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ. އިންޑިއާގެ ސުޕަ ލީގުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ޗެއްނާއީ ދެ ވަނަ އަށް ދިޔައިރު އެ ޓީމަށް ލިބުނީ 11 ޕޮއިންޓެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތް މިނެރްވާ އަށް ލިބުނީ ފަސް ޕޮއިންޓެވެ. އެންމެ ފުލަށް ދިޔަ މަނަންގަށް ލިބުނީ ދެ ޕޮއިންޓެވެ.

މީގެ ކުރިން އޭއެފްސީ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގައި ވާދަކުރި އަބަހާނީން މި ފަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕަށް ކުރިމަތިލީ ވަރުގަދަ ސްކޮޑަކާ އެކު އެވެ. އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހުރީ މެލޭޝިއާ ލީގުގައި މަސައްކަތްކުރި އަދި ކުރިން ބަންގްލަދޭޝްގެ ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓަކަށް ހުރި ޕޯޗުގަލްގެ މާރިއޯ ލެމޯސް އެވެ. އެ ޓީމުން ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުގައި ޖަހާފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ އައިޒޯލަށް މީގެ ކުރިން ކުޅުނު އަފްގާނިސްތާނުގެ ސައިގާނީ އާއި އިންޑިއާގެ ވަރުގަދަ ޓީމުތަކަށް ކުޅުނު ހައިޓީ ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ބެލްފޯޓްގެ އިތުރުން ބްރެޒިލްގެ ބޮޓަފޯގޯ އަށް ކުޅުނު ވެލިންޓަން އެވެ. އަދި ކުރިން ވެސް ކުޅުނު ނައިޖީރިއާގެ ސަންޑޭ ޗިޒޯބާ ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

އިންޓަ ޒޯން ސެމީގައި އަބަހާނީ ވާދަކުރާނީ ތުރުކުމެނިސްތާން އަލްތީން އާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ އޭޕްރީލް 25 އަދި އާސިއާން ޒޯން ފައިނަލުން މޮޅުވާ ޓީމެކެވެ. މި ޒޯނުން އެއް ވަނަ ހޯދާ ޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނީ ހުޅުނގު އޭޝިއާގެ ޒޯނުން އެއް ވަނަ ހޯދާ ޓީމަކާ އެވެ.