އައިއޯއައިޖީ: ރާއްޖޭގެ ދިދަ އުފުލުމުގެ ޝަރަފް ޒަބީރަށް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މޮރިޝަސްގައި ފަށާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖޭގެ ދިދަ އުފުލުމުގެ ޝަރަފް ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު ޒަބީރަށް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން ދީފި އެވެ.


ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓުގެ މެމްބަރުންނާ ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހު މިއަދު މެންދުރުފަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޒަބީރަށް ދިވެހި ދިދަ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސެވެ.

މިއީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ދިދަ އުފުލުމުގެ ފުރުސަތު ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު ވެސް މެ އެވެ. އެންމެ ފަހުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި މި ޝަރަފް ލިބުނީ އެ ގޭމްސްގައި 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރަން މެޑަލް ހޯދި ހަސަން ސާއިދަށެވެ.

ޒަބީރު "މިހާރަ"ށް ބުނީ ހީވެސްނުކޮށް ހުއްޓާ މި ލިބުނީ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް ކަމަށާއި، މިއީ އޭނާގެ އިތުރުން ބާސްކެޓްބޯޅަ އަށް ވެސް ލިބުނު ޝަރަފެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށެވެ.

"ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ދިދަ އުފުލުމުގެ ޝަރަފް ލިބުމަކީ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ކެރިއަރުގައި ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ޝަރަފް. މިއީ ކެރިއަރުގައި އިތުރަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް،" ޒަބީރު ބުންޏެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޭމްސްތަކަކީ އާއްމުކޮށް ރާއްޖޭގެ އިންޑިވިޖުއަލް ކުޅިވަރުތަކުގެ އެތުލީޓުން ކާމިޔާބު ހޯދާ މުބާރާތެކެވެ. އެކަމަކު ދިދަ އުފުލުން ފަދަ ބޮޑު ޝަރަފެއް ޓީމު ކުޅިވަރަކަށް ލިބުމަކީ ވެސް، ޓީމު ކުޅިވަރު އެތުލީޓުންނަށް ވެސް ލިބޭނެ ބޮޑު ހިތްވަރެކެވެ.

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ މުހައްމަދު ޒިލާލްގެ ކޮއްކޮ ޒަބީރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދައިފަ އެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ރާއްޖޭން ވާދަކުރި ބައިނަލްއަގްވާމީ ހުރިހާ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމުގައި ހިމެނިގެން މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފަ އެވެ.