ވަރުގަދަ ޗެންނާއީން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ޔޫތު ޓީމު ފައިނަލަށް

އިންޑިއާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އިންޓަނޭޝަން ކަޕް އޮފް ޖޯއީ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި އިންޑިއާގެ ސުޕަ ލީގުގެ ޓީމު ޗެންނާއީންގެ ޔޫތު ޓީމުގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރިހޯދައި މާޒިޔާ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.


މާޒިޔާ އަކީ މި ފަދަ މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ފުރަތަމަ ކްލަބް އެވެ. ޗެންނާއީންގެ މައްޗަށް މާޒިޔާ އިން ހޯދި މި ކާމިޔާބީ އަކީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބަކުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގައި ނެރުނު އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ އެވެ.

ޗެންނާއީގައި ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގައި މިއަދުގެ ސެމީގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ވެސް ޗެންނާއީން އެފްސީންނެވެ. މާޒިޔާ މޮޅުވީ ފަހަތުން އަރަ އެވެ. އެ ޓީމުގެ ގޯލުތައް ޖެހީ މުހައްމަދު އިޔާން އާއި ޔޫޝައު ބިން އަލީ ނަޝީދު އެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ކުޅޭ ފައިނަލުގައި މާޒިޔާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ އެފްއޭ ބެންގަލޫރާ ދެކޮޅަށެވެ. އެ ޓީމުން ފައިނަލުގެ ޖާގަ ހޯދީ އަނެއް ސެމީގައި ރިލަޔަންސް އެފްސީ އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން މޮޅުވެގެންނެވެ.

މާޒިޔާ ޔޫތު ޓީމުގެ ކޯޗަކީ މުހައްމަދު އާރިފް (އާރިއްޕެ) އެވެ. އެ ޓީމުން މި މުބާރާތުގައި އަންނަނީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. މާޒިޔާ އިން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ މެޗުތަކުގެ ތަޖުރިބާ ކުޅުންތެރިންނަށް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ޓީމުގެ ކޯޗު އާރިއްޕެ ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިއީ ކުރިއަށް އޮތް އެފްއޭއެމް ޔޫތު ލީގަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވެސް ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެކެވެ.

އިންޑިއާ އިން ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ އުހަށް ދިއުމުގެ އަމާޒުގައި އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ގްރާސްރޫޓް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ނަން މަޝްހޫރު ގިނަ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކަކާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި އެކެޑަމީ ހިންގަ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އޭސީ މިލާނާއި ލިވަޕޫލާއި ބެންފީކާ އަދި ބަޔާން މިއުނިކާ ގުޅިގެން ހިންގާ އެކެޑަމީތަކެއް ހިމެނެ އެވެ. އަދި ދާދި ފަހުން ޖަރުމަނުގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އޮލިވާ ހާންގެ ގޯލްކީޕިން އެކެޑަމީ އެއް ވެސް ވަނީ ހުޅުވައިފަ އެވެ.