ގުއާމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ނުކުންނަނީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ނުކުޅެ

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ގުއާމާ ދެކޮޅަށް ރަށުން ބޭރުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ނުކުންނާނީ އެކުވެރިކަމުގެ އެއްވެސް މެޗެއް ނުކުޅެ އެވެ.


ގުއާމަށް ދިއުމަށް ޔޫއެސް ވިސާ ނަގަން ސްރީ ލަންކާގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ތިބެން ޖެހޭތީ ގައުމީ ޓީމު މިދިޔަ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޮތީ އެ ގައުމުގައި ކޭމްޕްކޮށްފަ އެވެ. ބެލެވިފައި އޮތީ އެ ގައުމުގައި ތިބޭ އިރު މެޗެއް ނުވަތަ މެޗުތަކެއް ކުޅޭނެ ކަމަށެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް ވިދާޅުވީ ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ޓީމުން އެދުނީ، ރާއްޖޭން ޕްރެކްޓިސް ފެށިތާ ދެ ވަނަ ދުވަހު ކުޅެން ކަމަށްވުމުން އެ ފުރުސަތު ދޫކޮށްލީ ކަމަށެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ޕްރެކްޓިހެއް ނުކޮށް މެޗެއް ކުޅެގެން ލިބޭނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓަށް ފެނުމުންނެވެ.

އޭގެ ފަހުން ލަންކާ އިން ވަނީ ބަހުރޭނުގައި ކޭމްޕްކޮށް، ރޭ ޔޫއޭއީއާ ދެކޮޅަށް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެފަ އެވެ. އެ މެޗުން ލަންކާ 5-1 އިން ބަލިވީ އެވެ. ލަންކާ ތައްޔާރުވަނީ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަމިއްލަ ގައުމުގައި، ތުރުކުމެނިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށެވެ.

ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕުގައި އޮތް ޗައިނާ އިން ވަނީ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި ކުޅޭ މެޗެއް ތައްޔާރުވާން ހުކުރު ދުވަހު މިޔަންމާއާ ދެކޮޅަށް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެފަ އެވެ. އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު އެ މެޗުން ޗައިނާ 4-1 އިން ވަނީ މޮޅުވެފަ އެވެ.

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކޯޗަކު ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް ބުނީ ޕްރެކްޓިސް މެޗެއް ނުކުޅެ ވަރުގަދަ ދެ މެޗާ ރާއްޖެ ކުރިމަތިލާއިރު ކޯޗު ބޭނުންވާ ކުޅުން ނެރެވޭނެ ގޮތެއް ނުވިސްނޭ ކަމަށެވެ.

"ގާތްގަނޑަށް 22 ދުވަހުގެ ޕްރެކްޓިސްތަކަށް ފަހު ގުއާމް މެޗާ އެ ކުރިމަތިލަނީ. އެއްވެސް މެޗެއް ނުކުޅެ ހަމައެކަނި ޕްރެކްޓިސްކޮށްލައިގެން ކިހިނެއް ކޯޗު ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ނެރެވޭނީ؟،" އޭނާ ސުވާލު އުފެއްދި އެވެ.

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ނުކުޅޭތީއާ އަދި ގުއާމާއި ޗައިނާ މެޗުގައި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ނުދެވޭނެތީ، ގައުމީ ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން އެނބުރި ކްލަބްތަކާ ގުޅޭއިރު ތިބޭނީ މެޗެއް ނުކުޅެ ސާޅީހަކަށް ދުވަސްވެފަ އެވެ. އެއީ ވެސް އެ ކޯޗުގެ ކަންބޮޑުވުމެކެވެ.

"ކްލަބްތަކުން ގައުމީ ޓީމަށް އިސްކަންދޭން ވެގެން ކުޅުންތެރިން ވީއްލީ ވަރަށް ކުރިން. އެކަމަކު ބައެއް ކުޅުންތެރިން އެނބުރި އަންނައިރު މެޗެއް ނުކުޅެ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެފައި ތިބޭނީ. އެއީ ކްލަބްތަކަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމެއް،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

ގައުމީ ކޯޗު ސެގާޓް ވަނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ފަހު ލީގު ފެށުމުން ކުޅުންތެރިންގެ ފިޓްނަސް ދަށް ކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ކޯޗު ބުނީ، ޕްރީ ސީޒަނާއި ލީގާއި އަދި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްއާ އެކު، ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ތިން ދުވަހަކުން މެޗެއް ކުޅެފައިވާނެ ކަމަށާއި ފިޓްނަސް ނެތް ނަމަ އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

"ފިޓްނަސް ނެތި އެއް މެޗު ކުޅެވިދަނެ. އެކަމަކު އެ ކުޅުންތެރިން މި ސީޒަނުގައި ޖުމްލަ ވިއްސަކަށް މެޗު ކުޅެފި ޕްރީ ސީޒަނާއި ލީގާއި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްއާ އެކު. އެހެންވީމާ ފިޓްނަސް ނެތުމުގެ އުޒުރެއް ދެއްކޭނެ ޖާގައެއް ނޯންނާނެ،" އެ ކޯޗު ބުންޏެވެ.