ދަނޑު ބޭރުގެ ހަރަކާތްތައް ކެންސަލްކޮށްފި

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އާއި ފިލިޕީންސް މިއަދު ހަވީރު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅޭއިރު ވަގުތުން މެޗު ދައްކަން އެ ސަރަހައްދުގައި ސްކްރީން ބަހައްޓައި ބަންދު ކުރުމުން، އާއްމުންނަށް އުނދަގޫވާތީ އެކަން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.


އެފްއޭއެމުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، މެޗުގެ ފޯރިގަދަކުރުމަށްޓަކައި އޮލިމްޕަހާ ދިމާލުން ބަންގު ބަންދުކޮށް ރޭ ވެސް ބޮޑުބެރު ޖެހި އެވެ. އަދި ރާވާފައި އޮތީ އެތަނުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ޑިޖިޓަލް ސްކްރީނުން މިއަދު މެޗު ދައްކާ ގޮތަށެވެ. އެއީ ދަނޑުގެ މައި ދެ ސިޑިބަރި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފައިވާތީ ދަނޑަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ އެންމެންނަށް އެ ފުރުސަތު ނުލިބޭނެތީ ދަނޑާ ވީހާ ވެސް ކައިރިން މެޗު ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެކަމަކު ސްކޫލް ދުވަހެއްގައި މާލޭގެ މައި މަގު ބަންދުކޮށްފައިވާތީ އެކަމުގެ އުނދަގޫވެ މިއަދު ހެނދުނު އެރި އިރާ އެކު ޓްވިޓާގައި ބަޔެއް މީހުން ވަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފަ އެވެ.

"ޑިޖިޓަލް ސްކްރީން ބަހައްޓައިގެން މީ ދެން ކޮން އިސްރާފެއް؟ އިއްޔެ ހަވީރުން ފެށިގެން މަޖީދީ މަގު ބަންދުކޮށްގެން އުޅޭއިރު ރައްޔިތުންނަށް ވާނެ އުނދަގޫ ނުވިސްނޭ؟،" ޓްވިޓާގައި މަޝްހޫރު "މުޖޫކޭނީ" ޓްވީޓްކޮށްފައިވެ އެވެ.

އިރުކޮޅެއް ފަހުން ގައުމީ ޓީމް ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަން އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ޓްވީޓެއް ކުރައްވައި ވިދާޅުވީ މަޖީދީ މަގު ގަލޮޅު ދަނޑު ސަހަރައްދު ބަންދުކޮށް ސްކްރީން ބެހެއްޓީ ދަނޑުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމުން ގިނަ ސަޕޯޓަރުންނަށް ދަނޑު ބޭރުގައި މެޗު ބެލޭނެ ގޮތް ހެދުމުގައި މަގުސަދުގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރުމުން ސްކްރީން ނައްޓާލާ އާއްމުންނަށް ދަތި ނުވާނެހެން މަގު ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ގައުމީ ޓީމުން ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރާއިރު އާއްމުން އެއް ސަރަހައްދަކަށް ޖަމާވެގެން މެޗުތައް ބަލަ އެވެ. ރާއްޖޭން 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ސެމީ ފައިނަލާއި ފައިނަލުގައި ކޮލަމްބޯގައި ކުޅުނުއިރު މާލޭގައި ވެސް ބޮޑު ސްކްރީން ބަހައްޓައިގެން އާއްމުން މެޗުތައް ބެލި އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އެ ފޯރިއެއް ނެތެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ގައުމީ ޓީމުގެ މެޗުތަކަށް ވެސް ދަނޑު ނުފުރެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ކުޅުނު މެޗަށް ވިއްކި ތިން ހާހެއްހާ ޓިކެޓް ވިކި ހުސްވި ނަމަވެސް، ދިވެހިންނަށް ދީފައި އޮތީ ރަސްމީ ގޮނޑި ބަރީގެ އިތުރުން މަޖީދީ މަގު ފަޅީގެ ކަނެކެވެ. މަޖީދީ މަގާވީ ފަޅީގެ ސިޑި ބަރި ޗައިނާ ސަޕޯޓަރުންނަށް އެފްއޭއެމުން ދީފައި އޮތުމުން ޗައިނާ އިން ވަނީ އޭގެ ބޭނުން ހިފައި އެންމެން ރަތް ޖާޒީގައި ވަދެ އަޑުގަދަކޮށް ޗައިނާ ހޯމް މެޗެއްގެ އިހުސާސް އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ކޮށްދީފަ އެވެ.