ބެންގަލޫރުގެ ޝަކުވާއަކީ ވިނަގަނޑުގެ ހާލަތު

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވި މެޗުގައި ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވީ ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ހާލަތު ކަމަށް ބެންގަލޫރު އެފްސީގެ ކޯޗު ކާލެސް ކުއަޑްރާޓް ބުނެފި އެވެ.


ބެންގަލޫރުން މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އައި ފަހަރު އޭރުގެ ކޯޗު އަލްބާޓް ރޮކާ ވެސް ވިނަގަނޑުގެ މައްސަލަ ފާހަގަކުރި އެވެ. އަދި ދިވެހި ބައެއް ކޯޗުން ވެސް ދޭތެރެއަކުން އެ މައްސަލަ ނަގަ އެވެ. ބެންގަލޫރުގެ ސްރީ ކަންޓީރަވާ ސްޓޭޑިއަމުގައި އޮންނަނީ އެންމެ ޒަމާނީ ޕިޗެކެވެ.

"މިތަނުގައި (މާލޭގައި) ކުޅެން އަހަރެމެންނަށް އޮތީ އުނދަގޫ ހާލަތެއް ވިނަގަނޑުގެ ސަބަބުން. އަހަރެމެންނަކީ ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ކުޅެން މަސައްކަތްކުރާ ޓީމެއް. އެކަމަކު (ވިނަގަނޑުގެ ސަބަބުން) ވަރަށް ގިނަ ބޯޅަތަކެއް ގެއްލޭ. މިކަހަ ވިނަގަނޑެއްގައި ކުޅެން ވަރަށް އުނދަގޫވޭ. ކަންޓީރަވާގައި އޮންނަނީ ވަރަށް ތަފާތު ވިނަގަނޑެއް،" ޕްލޭއޮފުގެ ފުރަތަމަ ލެގާ ބެހޭގޮތުން ކުއަޑްރާޓް ބުންޏެވެ.

"އަހަރެމެން އަތުން ގެއްލުނު ބޯޅައެއްގެ ފައިދާ ނަގައި އެ ޓީމުން ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ. މާޒިޔާ އިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކައުންޓާ އެޓޭކް ވެސް ކުރި."

ކުއަޑްރާޓް ބުނީ އަބަދުވެސް ރާއްޖޭގައި ކުޅެން އުނދަގޫ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރީ ފަހަރު ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 2-0 އިން ބަލިވީ ކަމަށާއި މިއަދު ވެސް މަދުވެގެން ޕޮއިންޓެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ކުއަޑްރާޓް ބުނީ ދެން އޮތް މެޗު އޮތީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އަމިއްލަ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައިކަމުން އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށާއި އެކަމަކު މާޒިޔާގެ ޑިފެންސް ވަރުގަދަކަމާ އެކު މެޗު އުނދަގޫވާނެ ކަމަށެވެ.

"އެ ޓީމުން މަސައްކަތްކުރާނެ އަހަރެމެންނަށް ލަނޑެއް ޖެހިޔަނުދޭން،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އޮންނަ މާޒިޔާ މެޗުގެ ކުރިން ބެންގަލޫރަށް އިންޑިއަން ސުޕަ ލީގުގައި އޭޓީކޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނެ އެވެ. ކުއަޑްރާޓް ބުނީ ބޮޑު ސްކޮޑެއް އޮތުމާ އެކު ސްކޮޑް ރަނގަޅަށް ރޮޓޭޓްކޮށް އެ މެޗަށް ތައްޔާރުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަނިޔާގެ ސަބަބުން މި މެޗުގައި ބައިވެރިނުވެވުނު ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތުރީ އެ މެޗަށް ފިޓްވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުންޏެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ފުރުސަތު ހޯދަން ބެންގަލޫރަށް ޖެހޭނީ އެ މެޗު ދެ ލަނޑުގެ ތަފާތަކުން މޮޅުވާށެވެ. އެއްވަރުވެއްޖެ ނަަމަ ފުރުސަތު ލިބޭނީ މާޒިޔާ އަށެވެ.