ޚަބަރު / މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

މިސްރާބު ގޯސްވިޔަ ނުދޭން އެންމެން ވޯޓު ދޭތި: އިންތި

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާ އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ އެ ޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި. -- ފޮޓޯ: މިހާރު

14 މެއި 2022 - 05:26

5 comments

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ދޭންވީ "ރީތި އުންމީދީ ހަރަކާތް" ގޯސް މިސްރާބަކަށް ދިޔަ ނުދިނުމަށް ކަމަށް، އެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކެމްޕެއިން ނިންމަވާލައްވައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އިންތި "ރީތި އުންމީދީ ހަރަކާތް" ކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާފައި ވަނީ އެމްޑީޕީ އަށެވެ.

"މިއީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ، ވަރަށް ގިނަ ދުވަހުގެ، ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތާއި ގުރުބާރީން ނަގައި ކޮޅަށްޖެހުނު އިސްލާހީ ހަރަކާތެއް،" އިންތިގެ ޓްވީޓްގައިވެ އެވެ. "މި ރީތި އުއްމީދީ ހަރަކާތް ގޯސް މިސްރާބަކަށް ގެންދިޔަ ނުދިނުމަށް އެމްޑީޕީ ހުރިހާ މެމްބަރުން ނުކުންނަވާ ވޯޓު ދެއްވާ! "

ޕާޓީއެއްގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބެއްގައި ދުވަހަކު ވެސް ނުއުފުދޭ ވަރުގެ ވާދަވެރިކަމެއް މި އިންތިހާބުގައި ވަނީ އުފެދިފަ އެވެ. އިންތި އަށް ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަޅިން ތާއީދުކުރާއިރު އޭނާއާ ވާދަކުރައްވާ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލަށް ތާއީދުކުރަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ފަޅިންނެވެ.

ކެމްޕެއިން ތެރޭ އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ.

ކެމްޕެއިން ތެރޭ ފައްޔާޒްގެ ފަރާތުން އެންމެ ބޮޑަށް ދެއްކެވި އެއް ވާހަކަ އަކީ 2023 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރަން ބޭނުން ނަމަ ޕާޓީ އިސްލާހުކުރަން އޭނާ އިންތިހާބުކުރުން މުހިންމު ކަމަށެވެ. އަނެއްކޮޅުން އިންތި ދެއްކެވީ ފައްޔާޒާ އެކު ޕާޓީގެ މިސްރާބު ބަދަލުވެދާނެ ވާހަކަ އާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ އެވެ.

5 ކޮމެންޓް, 4 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 25%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 75%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ބރ ލވޅ

14 May 2022

މިސްރާބެއް އޮވޭތަ އެމް.ޑީ.ޕީގަ ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮތަޅު

14 May 2022

ކޮބާ މިސްރާބު؟

The name is already taken The name is available. Register?

ގެދާނޯމޮސް

14 May 2022

ކަލޭމެން ހަދައި ގެން ތިއުޅޭ " ޕިކްޗަރ އިމޭޖް " އިންސާފުގެ ތިލަފަތުން ދިވެހިންގެ ދީނީ މިސްރާބު ގެއްލި އާޚިރަތަށް އެބަނާމާން ވެއެވެ. ތިޔަ އިމޭޖްގެ ހެއްލުމުން ﷲ އަޅަމެން ގެ ބުއްދިތައް ސަލާމަތް ކުރައްވާ ފާންދޭއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފަހުދު

14 May 2022

ޕަޕެޓެއް

The name is already taken The name is available. Register?

އުދުހޭ

14 May 2022

މުހައްމަދު ނަޝީދު ބުނި ގޮތަކަށް އިންތި ޖެހޭނީ އޮންނަން. އެވަރުގެ މީހަކު ހޮވަން ހެޔޮވާނެތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454