އިންޖެކްޝަން ޖަހަން މަހްލޫފް އިންޑިއާ އަށް ދާން ހުއްދައެއް ނުދިން: އާއިލާ

ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު، ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އިންޑިއާ އަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ދެކޮޅު ހަދާފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


މަހުލޫފުގެ އަނބިކަނބަލުން ނަޒްރާ ނަސީމް (ނަޒޫ) ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކަރެކްޝަންސް އިން އާއިލާއަށް އަންގާފައި ވަނީ ރާއްޖޭން ބޭރުން އިންޖެކްޝަން ގެނެސް، ރާއްޖޭގައި ތިބި ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާގެ މަތިން އިންޖެކްޝަން ޖެހުމަށެވެ. އެކަމަކު، މަހްލޫފް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ހުއްދަ ނުދިން ސަބަބެއް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވެސް ނަޒޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކުރިން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަން މަހްލޫފަށް ލިބުނު ދެ ފަހަރު ވެސް، ކަރެކްޝަންސް އިން ދިން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައި،" ނަޒޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަހްލޫފްގެ ބޭސް ފަރުވާ އަށް ބޭނުންވާ ބޭހާއި ސާމާނު ގެންނަން ޖެހޭނީ ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއިންނެވެ. ނަމަވެސް އާއިލާއިން ބޭސް ގެންނަން ޖެހޭ ސަބަބު ވެސް ނުވިސްނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އިންޖެކްޝަނަކީ އާންމުންނަށް ދޫކުރާ އެއްޗެއް ނޫން. ވަކި ސްޕެޝަލައިޒްޑް ޓީމަކުން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް. އަނެއްކާ އެއީ ވަރުގަދަ އިންޖެކްޝަނެއް،" ނަޒޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ކަރެކްޝަންސްގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ.

މަހްލޫފްގެ އާއިލާ އިން ކުރިން ބުނި ގޮތުގައި އެލާޖިކްގެ މައްސަލަތައް ދިމާވާތީ ތިން މަސް ވަންދެން އިންޖެކްޝަން ޖަހަން ޑޮކްޓަރުން ވަނީ މީގެ ކުރިން މަހުލޫފަށް ލަފާ ދީފަ އެވެ. އިންޖެކްޝަންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ޖަހައިފަ އެވެ.

މަހްލޫފްގެ ގަޔަށް ތިން ޑޯޒް ޖަހަން ޑޮކްޓަރުން އަންގާފައިވާ ކަމަށް އާއިލާއިން ބުންޏެވެ. ކުރީ ދެ ފަހަރު ވެސް އެކަން ކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާ އިންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަހްލޫފްގެ ވަކީލާއާ އެކު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަން ފުރުސަތު ނުދޭތާ ދެ މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާތީ މަހްލޫފްގެ އާއިލާ އިން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ވެސް ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފެތުރޭ ވައިރަލް ހުމާއެކު ސްވައިން ފްލޫ ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާތީ، ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރާ ގައިދީންގެ އާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް ކަރެކްޝަންސް އިން ވަނީ މެދުކަނޑާލައިފަ އެވެ. ކަރެކްޝަންސް އިން ބުނި ގޮތުގައި ގައިދީންގެ އާއިލީ ބައްދަލުވުންތަކާއި އެކަހެރި ބައްދަލުވުންތައް މެދުކަނޑާލީ ފެތުރެމުންދާ ހުމާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް އިއްވި ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމް މިދިޔަ ޖެނުއަރީމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ތަންފީޒުކޮށް ނިމިފަ އެވެ. އޭނާ މިހާރު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދަވަނީ ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމެވެ. މަހްލޫފް މިނިވަން ވާނީ އަންނަ ޖޫން މަހުގެ ކުރީކޮޅުގަ އެވެ.