ރިޔާޒްގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި

ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިިޔާޒްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލާގައި މިރޭ ބާއްވަން އޮތް ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.


މިރޭ 8:00 ގައި ބާއްވަން އޮތް ޝަރީއަތް ސިއްރު ކުރުމުން އޭގެ މާނަ އަކީ އެ ޝަރީއަތަށް ވަދެވޭނީ ރިޔާޒްގެ އިތުރުން އޭނާގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް އެކަންޏެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރަނީ "ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބަށް ގަސްދުގައި ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާ" އެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ދެވަނަ އަޑުއެހުން އަންނަ އާދިއްތަދުވަހު ބާއްވަން ކުރިން ތާވަލް ކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް މިރެއަށް ޝަރީއަތް އަވަސްކުރީ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ސަބަބެއް އަދިއެއް ނޭނގެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަކަށް ހާޒިރުކޮށް، ރިޔާޒްގެ ފޯނު ހުޅުވަން އެދުމުން ފޯނު ހުޅުވައި ނުދިން ކަމަށް ބުނެ ދައުވާކުރާ އެ މައްސަލާގައި މިރޭ އޮންނާނީ ރިޔާޒްގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވުމެވެ. އެ ދައުވާއަށް ރިޔާޒް ވަނީ އިންކާރު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ރިޔާޒް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރަކަށް ދައުލަތުން ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގައި އެދުނަސް ކޯޓުން ނިންމީ އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ރިޔާޒްގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ވެސް ދައުލަތުން ވަނީ ތިން ދައުވާއެއް ކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ އަށް ދައުވާކުރަނީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ އެވެ. އެކަމަކު ގާސިމްގެ ޝަރީއަތް މިރޭ ބާއްވާކަށް ތާވަލެއް ނުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް ގާސިމްގެ ޝަރީއަތުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ވެސް ވަނީ ސިއްރުކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ރިޔާޒްގެ ޝަރީއަތް ސިއްރު ކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.