މުއްދަތު ޖަހަން ގާސިމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ރޭ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރި ޖޭޕީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ދާދި ދެންމެއަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދެއްވަން އުޅުއްވުމާއި ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުން ފަދަ ތުހުމަތުތަކެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ގާސިމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާތީ ފުލުސް އޮފީހާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހުރި ސަރަހައްދު ފުލުހުން ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

ރޭ ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ އެކަމަށް ޕީޖީ އައިޝަތު ބިޝާމް އެދިވަޑައިގެންނެވުމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ. ކުށުގެ ވެށިން ނޫން ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރަކު ހައްޔަރުކުރަންޏާ އެކަމަށް އެދެން ޖެހެނީ ޕީޖީ އެވެ. ކުރީ ފަހަރު ހައްޔަރުކުރީ އޭގައި ޕީޖީގެ ރޯލެއް ނެތިކަމުން، އެއީ ގާނުނާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ނިންމައި، އެފަހަރު ހައި ކޯޓުން ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރު ބާތިލްކޮށްފަ ވެސް އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ގާސިމް ހާޒިރުކުރާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަން އާންމުންގެ ބަޔަކު އެއްވެފައި --ފޮޓޯ/ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ކުރީ ފަހަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ގާސިމްގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. އެ ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކުރީ ފަސް ދުވަހު ބަންދުގައި ހުންނެވި ފަހުންނެވެ.

ގާސިމާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ފަށާފައިވާ ޝަރީއަތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ފުލުހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދުނެވެ. އެކަމަކު އެ ކޯޓުން އެގޮތަށް އެ އަމުރު ދީފައެއް ނުވެ އެވެ.

ގާސިމް ތަހުގީގެއް އަނެއްކާ ފަށައިގެން މި އުޅެނީ ޝަރީއަތް ވެސް ކުރިއަށް ދަނިކޮށެވެ. އެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ދެން އޮންނާނީ އަންނަ އާދިއްތަދުވަހު އެވެ.

ގާސިމް ބަންދުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަޑު އުފުލަން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ވަނީ އެއްވެފަ އެވެ.

ސަރުކާރަށް މިހާރު އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕްރެޝަރަކީ ގާސިމްކަމުން، އޭނާ ހައްޔަރުކުރަނީ، އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވަން ކަމަށް ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ. ގާސިމްގެ އިތުރުން ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އަބްދުﷲ ރިޔާޒާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ފާރިސް މައުމޫނާ ދެކޮޅަށް ވެސް މިހާރު ވަނީ ދައުވާ އުފުލައިފަ އެވެ.