އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ފައިސަލް

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ކޮމާންޑަރަކަށް މޭޖަ ރިޓަޔާޑް އަހުމަދު ފައިސަލް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. މިއީ މި މަގާމަށް ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި މިހާރު ނޫޅުއްވާ ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.


ފައިސަލަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ބޮޑީގާޑަކަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އުޅުއްވި ސިފައިންގެ އިސް އޮފިސަރެކެވެ. އަދި ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގައި ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ގުރޫޕްގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ވެސް އޭނާ ހުންނެވި އެވެ. ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 28 އަހަރު ފައިސަލް ހޭދަކުރައްވާފައިވާއިރު، އޭނާ އެ ޚިދުމަތުން ރިޓަޔާ ކުރެއްވީ 2015 ގައި ކަމަށް އެނގިފައިވެ އެވެ.

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ ކޮމާންޑާރަކަށް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވީ މޭޖަ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު އެވެ.

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރާއެއް އުފެއްދެވީ 2013 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ އެ އިދާރާ އުފެއްދީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ ގާނޫނުތަކާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ އެންމެހައި ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ މިންގަނޑުތަކާއި ފެންވަރުތައް ކަނޑައެޅުމަށެވެ.