ރައީސް ހައްޔަރުކޮށް، ތުހުމަތުތައް ބަލައިދޭން އިއްތިހާދުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅަނީ

"ވައްކަމާއި ހިޔާނާތާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިންގެވި ކަމަށް ބުނާ "ޖަރީމާތަކު"ގެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އެ އިއްތިހާދުގެ ނައިބު ލީޑަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަސަން އަލީ ވަހީދު މިހެން ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަންގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދާއި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޗެއާމަން އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފައި ވަނިކޮށް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގަ އެވެ. އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރާ އެއް މައްސަލައަކީ ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ސައްހަ ނޫން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ އިއްތިހާދުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތައް އެ މަނިކުފާނު ހައްޔަރުކޮށްގެން ތަހުގީގު ކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އަލީ ވަހީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓު.

ޖަމީލާއި އަކްރަމަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ އެ ދެ ބޭފުޅުން ހައްޔަރުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުން ހާމަކޮށްދެނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފިނޑިކަން ކަމަށެވެ. އެއީ، ނުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަލީ ވަހީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓު.

ރައީސް ހައްޔަރުކުރަން ކޯޓު އަމުރު ނެރުނީ ޖަމީލް ވިދާޅުވެގެން ކަމަށް އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގައި ސިއްރުން ހެކި ބަސް ދިން ފުލުހުންގެ މީހަކު ކޯޓުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު ޖަމީލް ވަނީ އެކަން ދޮގުކުރައްވައިފަ އެވެ.

އަމުރު ނެރުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ޕީޖީ މުހުތާޒު މުހުންސިންް އާއި މާމިގިލީ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ނިހާން ވަނީ 17 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ.