އުމަރު 2018ގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމަވައިފި

ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވި އުމަރު ނަސީރު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަން ދެންމެ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.


އުމަރު މިކަން އިއުލާނުކުރައްވާފައި ވަނީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގަ އެވެ.

އުމަރުގެ ޓްވީޓް

"މިހާރު" އާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އުމަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ދޭނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅަން ޕްރައިމަރީ ބާއްވާ ނަމަ، ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުންނަވާނީ އެ ޕްރައިމަރީގެ ތެރެއިންނެވެ.

"އެހެން ނޫނީ އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިހާބަށް ނުކުންނާނީ،" އުމަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އުމަރު ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުގައި އޭނާގެ ސްލޯގަން އަކީ "އަމާނާތްތެރިކަން" ކަމަށެވެ. މިއީ މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓަށް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވިއިރު ވެސް އޭނާ ބޭނުންކުރެއްވި "ސްލޯގަން" އެވެ.

"2018ގެ އިންތިހާބު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑު ކާމިޔާބު ކުރާނަން،" އުމަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ދެން އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް އުމަރު މިއަދު އިއުލާން ކުރެއްވި ނަމަވެސް، މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވިއިރު، މީޑިއާތަކުގައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ވާދަކުރައްވާނީ 2023ގެ އިންތިހާބުގައި ކަމަށެވެ. އުމަރުގެ ކުއްލި ނިންމުން އައި ސަބަބެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުކުންނަވާނެ ކަމަށް އުމަރު އިއުލާން ކުރެއްވިއިރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުދަދުވަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ފަހު، އޭނާ ގެންދަވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގަޔޫމްގެ ފެކްޝަންގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަމުންނެވެ. އަދި އުމަރަކީ ޕީޕީއެމް އިސްލާހު ކުރުމަށް މައުމޫން އިއްޔެ އެކުލަވާލެއްވި، އެމަނިކުފާނަށް ލަފާއަރުވާ މަޝްވަރާ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރެއް ވެސްމެ އެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން އުމަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސަބަބެއް މިހާތަނަކަށް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ގޭންގްތައް ހުއްޓުވުމާއި އެހެނިހެން ބައެއް ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން އުމަރަށް ވަނީ ހުރަސްތައް ކުރިމަތިކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ފުލުހުންނަށް އަމުރު ކުރުމުގައި އޭނާ އަށް ލިބިދޭ ބާރު ރައީސް ޔާމީން އަނބުރާ ގެންދެވި އެވެ. އަދި އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުގެ 3-2 ދުވަސް ކުރިން ވަނީ، މޮނިކޮން އަމުރު ހޯދުމަށް ހައި ކޯޓުގައި އެދުމަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ލިބޭ ބާރު ވެސް އަތުލައްވައި ހަތަރު މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.