ޖުލައި 2018 ގައި ބްރިޖް ހުޅުވާނެ، މަސައްކަތް ދަނީ ޝެޑިއުލަށް: މުއިއްޒު

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ޖުލައި 2018 ގައި ބްރިޖް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މިއީ އާއްމުކޮށް ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ގަދަ ދުވަސްވަރަށް ވާތީ، ކަނޑު އަޑި އަށް ބްރިޖްގެ ތަނބުތައް ޖެހުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް "މިހާރު" ގައި އިއްޔެ ލިޔެފައި ވަނިކޮށް މިނިސްޓަރު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ "ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ލަސްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމުގައި ހަގީގަތެއް ނެތް" ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވިއިރު، "މިހާރު"ގެ ހަބަރުގައި ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ލަސްވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ.

ބްރިޖް މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ އެ ހަބަރުގައި ވަނީ، މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ ބިޔަ ތަނބުތައް ޖަހަމުން އަންނަ އިރު، މި ދުވަސްވަރު ކަނޑުގެ ބާނިތައް ބޮޑުވުމާއި އޮއި ގަދަވުމުން ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަަމަށެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުއިއްޒު: ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ވިދާޅުވި. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ބްރިޖްގެ އެންމެ އުނދަގޫ ބަޔަކީ ފުން ކަނޑަށް ހޮޅި ޖެހުމެވެ. މިއީ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވެސް އާންމުކޮށް ކަނޑު ގަދަވާ އެއް ނަކަތް ކަމަށްވާ ފުނޯސް ނަކަތުގެ ދުވަސްވަރަށް ވާތީ އެ ސަރަހައްދުގައި ވެސް ވަނީ އަަހަރުގެ އެހެން ދުވަސްތަކަށް ވުރެ ބާނިތައް ބޮޑުވެފަ އެވެ.

"ބައެއް ފަހަރަށް 6-7 ނޮޓްސްގައި އޮއި އުޅޭ ކަމަށް ވަނީ. އެހެންވީމަ ހޮޅިއެއް އަޑި އަށް ދާއިރު ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ. މިދިޔަ ހަފުތާ ތެރޭގައި ވެސް އެ އުނދަގޫ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވި،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ބްރިޖްގެ ބޮޑެތި ބުޑުތައް އަޅަން ކަނޑު އަޑި އަށް ބިޔަ ހޮޅިތައް ޖަހަނީ ޖަރުމަނުގެ ތަޖުރިބާކާރުންނެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ޖަރުމަނުން ހާއްސަ މެޝިންތަކެއް ވެސް ވަނީ ގެނެސްފަ އެވެ.

ކަނޑު އަޑީގައި ހޮޅިތައް ޖަހަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކަނޑުގެ އޮއިވަރު ހުރި މިންވަރާއި ބާނިތަކުގެ އުސްމިން ފަދަ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް އެއްކުރެ އެވެ. ކަނޑަށް ޖަހާ ހޮޅީގެ ވަށަމިނުގައި 10 ފޫޓު ހުރެ އެވެ. މިހާތަނަށް ހަތަރު ހޮޅި ވަނީ ޖަހައި ނިންމައިފަ އެވެ.