ރިލުވާން ގެއްލުވާލައިގެން ބަންދުގައި ތިބި ދެ މީހުން ވެސް ދޫކޮށްލައިފި

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލުވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުން ވެސް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.


ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ ދެ މީހުން ދޫކޮށްލީ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން މިި މަހުގެ 12 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަަށް ގެންދިއުމުން ކޯޓުން ކަމަށެވެ.

ރިލްވާނުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރީ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރި އަޒްލިފް ރައޫފްގެ ކޮއްކޮ، އާލިފް ރައޫފާއި އޭނާގެ ގާތް ރައްޓެއްސެއް ކަމަށް ވާ ގދ. ވާދޫ، ކަރަންކާގޭ މުހައްމަދު ނޫރައްދީނެވެ. ކުޑަހެންވޭރު ގުރޫޕަށް ނިސްބަތްވާ އާލިފަކީ ރިލުވާން ހިފަހައްޓައި ގަދަކަމުން އެރުވި ރަތް ކާރުގެ ވެރިޔާ އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އެ ކާރު ގެންގުޅުނީ މުހައްމަދެވެ.

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ކުރީކޮޅު ހައްޔަރުކުރި އާލިފް އާއި މުހައްމަދު އެންމެ ފުރަތަމަ ތިބީ ފުލުހުންގެ ބަންދުގަ އެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ މަހު ކޯޓުން ވަނީ އެ ދެ މީހުން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އާލިފް އާއި މުހައްމަދު އެއްކޮށް ދޫކޮށްލިޔަސް، ހުއްދަ ނެތި މާލޭން ބޭރަށް ނުދާން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވެ އެވެ.

މި ދެ މީހުންގެ ކުރިން ވެސް މި މައްސަލައިގައި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކުރި އެވެ. އެކަމަކު، އެ މީހުން ވަނީ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުން ސީރިއާ އަށް ގޮސްފަ އެވެ. އެހެންވެ، ރިލުވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލައިގައި މިހާރު އެއްވެސް މީހަކު ބަންދަކު ނެތެވެ.

އޮގަސްޓު 8، 2014 ގައި ގެއްލުނު ރިލުވާން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު އެއްބަސްވެފަ އެވެ.

އާލިފްގެ ކާރު އޮތް ސަރަހައްދުން ތިން ފަހަރަކު މީހަކު ހަޅޭއްލަވާ އަޑު އިވުނު ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް މީހުން ފުލުހުންނަށް ކިޔައިދީފައިވެ އެވެ. އޭރު އެ ކާރުގެ ވައަތް ފަރާތު ދޮރު ހުޅުވިފައި ހުރިއިރު، އެ ދޮރުން މީހަކު އަތް ދިއްކުރަނިކޮށް ފެނިފައިވާ ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް މީހުން ތަހުގީގަށް މައުލޫމާތު ދިނެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެ ކާރުގެ ތެރެއިން ފެނުނު ޑީއެންއޭ ސާމްޕަލާއި ރިލުވާންގެ މަންމަގެ ޑީއެންއޭއާ އެއްގޮތްކަން ވެސް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވެ އެވެ.

ރިލުވާން ގެއްލުވާލިތާ ދެ އަހަރު ފުރެން ގާތްވެފައި ވާއިރު، އޭނާ ހޯދަން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް އާއިލާ އިން ބުނެ އެވެ. އަދި އޭނާ ގެއްލުވާލުމުގެ އަޑީގައި ތިބީ ސިޔާސީ ބައެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރެ އެވެ.

މި މައްސަލަ އދ. އިން ވެސް އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.