އިލެކްޝަންސް އޮފިޝަލުންނަށް ވުމަށް 7000އެއްހާ މީހުން ކުރިމަތިލައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދަން ކުރި އިއުލާނަށް 7000 އެއްހާ މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.


ވޯޓު އޮޮފިޝަލަކަށް ވުމުުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިދިޔަ 19 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހުޅުވާލި އެވެ. އޭރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ 4000 އަށްވުރެ ގިނަ އޮފިޝަލުން ހޯދުމަށެވެ.

އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަހުމަރު އަކްރަމް ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަންސް އޮފިޝަލުންނަށް ވުމަށް ކުރިމަތިލި ހުރިހާ އެންމެންނާ މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އިންޓަވިއުކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭރު ހުޅުވާލި ފުރުސަތަށް ގާތްގަނޑަކަށް 7000 މީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޮފިޝަލުން ނެގުމުގައި، އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ހިމެނޭ މީހަކަށް މި ފަހަރު ފުރުސަތު ނުދޭން އީސީން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

އެކަމަކު މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އިންތިޚާބުތަކުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުން ވޯޓު ލާ މަރުކަޒުތަކުގައި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައި ވެ އެވެ.

އޮފިޝަލުން ނެގުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަކީ، އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މިނިވަން އިންތިޚާބަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް ނައްތާލަން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 23، ގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި 491 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނެ އެވެ. ކޮންމެ ވޯޓު ފޮއްޓެއް ކައިރީގައި މަދުވެގެން ފަސް އޮފިޝަލުން އަދި ގިނަވެގެން 10 އޮފިޝަލުން ބައިތިއްބާ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސުން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.