އެމްޓީސީސީގެ "ކަށަވަރު" ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

މިދިޔަ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް އެމްޓީސީސީން ބޭއްވި ސުޒުކީ ފޯރި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.


މިިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިދިޔަ މަހުގެ 31 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިއަކަށް ހޮވުނީ ށ. ފޯކައިދޫ، ހިތިލާގޭ އަލީ ވަހީދެވެ. އޭނާއަށް އެމްޓީސީސީން ވަނީ 15 ހޯސްޕަވަރުގެ އައުޓްބޯޑު އިންޖީނެއް ދީފަ އެވެ.

ސުޒުކީ ކަށަވަރު ޕްރޮމޮޝަންގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގައި 2.5 ހޯސްޕަވަރުގެ އިންޖީނުން ފެށިގެން 300 ހޯސްޕަވަރާ ދެމެދުގެ އިންޖީނަށް އެމްޓީސީސީން ޑިސްކައުންޓް ދީފައިވެ އެވެ. އަދި އެއްކޮށްް ފައިސާ ދައްކައި އިންޖީނު ގަތުމުން ލަކީޑްރޯއެއްގައި ބައިވެރިވެވެ އެވެ،